Sajtószoba

„ARIADNÉ PROGRAM - találd meg a saját utad az építő közösségekben @tanulás, képzés, önfejlesztés által”
TÁMOP-3.2.3/08/1-2009-0042
Projekt összefoglaló sajtóközlemény
2011. június 20.

AZ „ARIADNÉ PROGRAM” EREDMÉNYEI

A TÁMOP 3.2.3/08/1-2009-0042. sz. projekt keretében az elmúlt két év során fontos események zajlottak le a konzorciumi intézmények: Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) valamint a füzesabonyi Városi Intézményi Központ Füzesabony (VIKF) falai között.
Projektidőszak: 2009. szeptember 1.- 2011. június 30.

A projekt alapvető célja az egész életen át tartó tanulás elvének terjesztése, a lakosság munkaalkalmasságának javítása, a versenyképesebb tudású felnőttek számának növelése, a felnőtt tanulók munkaerő piaci integrációjának elősegítése, amelyet felnőttképzések és felnőttképzési szolgáltatások megvalósításával kíván elérni a két intézmény. A projekt célja továbbá a két intézmény tevékenység – és infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése, ezáltal folyamatos felnőttképzési tevékenységének megerősítése.

A projekt célcsoportjaként határoztuk meg:
• Az egri és füzesabonyi kistérség munkanélküli lakosságát
• Az alacsony iskolai végzettségű, elsősorban roma lakosságot
• A tartósan inaktív - 15-64 év közötti – korosztályt
• A GYET-en, GYED-en, GYES-en lévőket
• A tartós álláskeresőket
• A pályakezdőket
• A közművelődési intézmények szolgáltatásait igénybevevő lakosságot
• A közművelődési szakembereket
• A közművelődési intézményeket
• A kezdő vállalkozókat, vállalkozókat/vállalkozásokat (alkalmazottait), szakmai tanácsadókat
• A Partnerintézményeket
• A fejlesztést használó, ill. a kistérségek lakosságát
• Gazdasági szereplőket – köztük felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket

A projektben vállalt tevékenységek:
 2 intézmény akkreditálása
 6 képzés akkreditálása és megvalósítása
 Képzők képzéseinek megvalósítása
 Felnőttképzési szolgáltatások bevezetése és megvalósítása
 Nem formális tanulási alkalmak megvalósítása
 Kompetenciavizsgálatok megvalósítása
 Korszerű informatikai oktatótermek kialakítása
 Folyamatos tájékoztatás a projekt eredményeiről

Tervezett és megvalósított képzések:
Eger:
 Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé (140 óra)
 Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika (200 óra)
 5.-6. osztályos felzárkóztató képzés (300-300 óra)
Füzesabony:
 Vállalkozói készségek fejlesztése (90 óra)
 Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek (160 óra)

Folyamatos tájékoztatás:
 Honlap, banner
 Nyomtatott cikkek, interjúk
 Sajtóközlemények
 Sajtótájékoztatók
 Nyitórendezvény
 Egyéb rendezvények
 Szórólapok
 Rádióhirdetések
 Televíziós megjelenések
 „C” típusú tájékoztató tábla
 „D” típusú emlékeztető tábla

A projekt főbb tevékenységei/eredményei:

2009 negyedik negyedévében és 2010. első negyedévében lezajlottak a Képzők képzései és a fontosabb beszerzések

 2009. október 19-21. között a projekt első lépéseként lezajlott a Felkészítés képzési tevékenység végzésére nem formális tanulási alkalom, amelynek eredményeként a projekt szakmai megvalósítói meghatározták a projektmunka alapjait, SWOT-analízis segítségével felmérték a projekt külső és belső környezetének erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit, kialakult a projektben a munkamegosztás, sor került a projekt ütemezésére, ezen belül a tevékenységek, főleg a tervezett képzések részletes ütemezése felelősök és határidők meghatározásával. A felkészítésen 18 fő vett részt.
 2009.11.24. - 2009.12.05. között lezajlott a Felnőttképzési program-és intézményakkreditációs ismeretek elnevezésű 60 órás képzés, melynek célja, hogy a projektben résztvevők elsajátítsák a képzések és az intézmények akkreditálásával kapcsolatos alapvető ismereteket. A képzés során az elméletben elsajátított ismereteket a résztvevők azonnal átültették a gyakorlatba, hiszen a képzés elméleti és gyakorlati óráinak eredményeként megszülettek a projektben tervezett képzések akkreditációs anyagai, illetve a megvalósítók hozzáláttak az intézményakkreditációs dokumentáció összeállításához. A képzésen elsősorban a képzések koordinátorai, illetve az intézményakkreditáció elkészítésének felelősei vettek részt. Az ismereteket a felnőttképzési szakmában ismert és elismert oktatók adták át. A képzésen 20 fő vett részt, akik sikeres vizsga letételével akkreditált tanúsítványt vehettek át.
 2010.01.16 – 2010.02.28. között lezajlott a Felnőttképzés módszertana elnevezésű 60 órás képzés, amelynek célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a felnőttek oktatásában alkalmazott legfontosabb módszereket. A résztvevők az elméletben elsajátított előadó központú és résztvevő központú módszereket mini órák és felnőttképzési szolgáltatások tervezésével és óratartással ültették át a gyakorlatba. A résztvevők a tervezett képzések oktatói (elsősorban 5-6. osztály, Vállalkozói készségek fejlesztése, Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek) és a szolgáltatási koordinátorok voltak. Az ismereteket a felnőttképzési szakmában ismert és elismert oktatók adták át. A képzésen 24 fő sikeres vizsgát tett és akkreditácós tanúsítványt kapott.
 2010.03.19 - 2010.03.31. között lezajlott a Moodle rendszergazdai, tanári/tutori képzés, melynek célja a Moodle távoktatási keretrendszer alkalmazásának megismerése. A képzés során a résztvevőknek alkalmuk nyílt a Moodle rendszerben tanári és rendszergazdai szerepben a program telepítésére, alkalmazásának, használatának megismerésére, oktatási segédanyagok, tesztek készítésére és ezek feltöltésére. A résztvevők a két intézmény rendszergazdái, valamint a tervezett képzések oktató (elsősorban az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé, Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek, Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika) voltak. A képzésen 12 fő vett részt
 Ezen időszak alatt lezajlottak a nagyobb beszerzések. Mindkét intézményben kialakításra került egy-egy korszerű informatikai oktatóterem (Egerben 19 fős, Füzesabonyban 16 fős) a szükséges oktatástechnikai eszközökkel (projektor, laptop, vetítővászon), valamint beszerzésre kerültek a projektiroda berendezéséhez szükséges irodaszerek, irodai eszközök (fénymásoló, számítógépek stb.).

A projekt időszak ezen részében mindkét intézmény kérelmet nyújtott be az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központhoz felnőttképzési nyilvántartásba vételük iránt, amely azért is nagyon fontos, mert törvény írja elő, hogy felnőttképzést csak az az intézmény folytathat, amely szerepel a felnőttképzési intézmények nyilvántartásában.

A Képzők képzései után/közben a képzési koordinátorok elkészítették a képzések akkreditációs anyagait. A programakkreditáció iránti kérelmeket közművelődési és közművelődési feladatot is ellátó intézményekként elsősorban az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Akkreditációs Szakbizottságához nyújtottuk be, majd az akkrediáció elnyerését követően bejelentettük a Felnőttképzési Akkreditáló Testülethez, így képzéseink két akkreditációs szervezet által is elfogadottak.

Elsőként a tervezett Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé elnevezésű 3 modulból álló képzés akkreditációját készítettük és adtuk be, amelynek alapítási és indítási engedélyét 2010. márciusában kaptuk meg.

Ezzel egy időben elkészítettük és benyújtottuk a Vállalkozói készségek fejlesztése elnevezésű 2modulból álló képzés akkreditációs dokumentációját, amelynek alapítási és indítási engedélyét 2010. márciusában kaptuk meg.

2010. második, harmadik és negyedik negyedévében megvalósított tevékenységek

o 2010.04.09. - 2010.05.28. között lezajlott az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé elnevezésű 140 órás képzés, amelynek népszerűségét a jelentkezők létszáma is mutatja. A képzésre kétszeres túljelentkezés volt, de sajnálatunkra csak 18 főt tudtunk felvenni a felvételi eljárás során. A képzés egy tanulástechnikai tréninggel indult, amelynek célja a felnőttek tanulási kompetenciáinak felmérése és fejlesztése volt, s nem utolsó sorban a résztvevők csoporttá válásának helyszíne is. A képzésbe való bekapcsolódás feltétele érettségi vizsga megléte, illetve alapvető informatikai ismeretek. A képzés során megszerezhető ismeretek és kompetenciák: távmunkával kapcsolatos alapismeretek, hivatalos levelezés, iktatás, ügyviteltechnika, személyiségfejlesztés, archiválási ismeretek, tanulástechnika, gépírás. A gépírást tanári magyarázat mellett oktatószoftverrel gyakorolhatták a képzés résztvevői. A képzés vizsgával zárult, amelyet 18 fő sikeresen teljesített, s az EKMK által akkreditált tanúsítványt kapott kézhez.
o 2010. 05.31.-2010.07.08. között lezajlott a Vállalkozói készségek fejlesztése elnevezésű 90 órás képzés Füzesabonyban, amelynek célja a munkaerő piacra való bekapcsolódás lehetőségének elősegítése vállalkozói és pályázatírói ismeretek átadásával. A képzés főbb tartalmi elemei: új üzleti lehetőségek, marketingeszközök, pályázatírási és projektmenedzsment ismeretek, vállalkozási, menedzsment és marketing ismeretek, információs adatbázisok hatékony alkalmazása. A képzésbe való bekapcsolódás feltétele minimum középfokú végzettség. A képzés záróvizsgával zárult, amelynek során tételt húztak és szóban kifejtették a résztvevők, valamint vizsgakövetelményként egy pályázati anyagot kellet elkészíteni. A képzésbe 19 fő iratkozott be, s 15 fő sikeres vizsgát tett, akik a VIK által akkreditált tanúsítványt vehettek át.
o Ebben az időszakban elkészült és benyújtásra került a Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek elnevezésű 2 modulból álló képzés akkreditációs dokumentációja, amelynek alapítási és indítási engedélyét 2010. szeptemberében kaptuk meg. Eközben már hozzáláttunk a képzés résztvevőinek toborzásához, s így 2010.10.19-én 12 fővel elindíthattuk. A 160 órás képzésbe való bekapcsolódás feltétele a befejezett általános iskolai végzettség megléte volt. A képzés főbb tartalmi elemei: informatikai alapismeretek, szoftver-hardver ismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, bemutató készítés, internet használat, kommunikációs tréning, konfliktuskezelési technikák. A képzés során rész témazáró tesztekkel mértük a résztvevők tudását, s a képzés 2010. december 20-án záróvizsgával zárult, amelyen 11 fő sikeres vizsgát tett és akkreditált tanúsítványt vehetett kézhez.

o 2010. nyarán sor került a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű 2 modulos képzés akkreditációs dokumentációjának elkészítésére és benyújtására, amelynek alapítási és indítási engedélyét 2010. augusztusában kaptuk meg. A 200 órás képzést 2010. 10. 01-jén indítottuk, amelynek népszerűségét igazolja, hogy több mint 40 jelentkező volt, viszont a felvételi eljárás során 19 fő felvételére volt lehetőségünk. A képzésbe való bekapcsolódás feltétele az érettségi megléte, valamint alapvető informatikai ismeretek, illetve előnyt jelentett ha valaki felsőfokú végzettséggel rendelkezett. A képzés fő tartalmi elemei: a számítógép karbantartása, hasznos segédprogramok használata, e-kommunikáció, pályázati konstrukciók ismerete, protokoll, lobbi és eljárásrendek, projektmenedzsment e-learning tananyag feldolgozás módszerével. A képzés 2010. 12.13-án vizsgával zárult, amely tartalmazta az informatikai záróteszt teljesítését, valamint egy pályázati anyag beadást és annak szóbeli megvédését, így 19 fő sikeres vizsgát tett és akkreditált tanúsítványt vehetett kézhez.
o 2010. nyarán és őszén elkészült és beadásra került az 5. osztályos felzárkóztató 300 órás képzés 8 modulból álló akkreditációs anyagának elkészítése és benyújtása, amelynek határozatát 2010. júniusában kaptuk meg. A képzést 2010. szeptember 6-án indítottuk 8 fő hátrányos helyzetű, roma felnőtt beiratkozásával. A képzésbe való bekapcsolódás feltétele az általános iskolai 4. osztály megléte. A képzés fő tartalmi elemei: matematika, irodalom, anyanyelv és kommunikáció, természetismeret, földrajz, művészeti ismeretek, történelem, kompetenciafejlesztés. A képzés vizsgával zárult, amelyet 5 fő sikeresen teljesített, s bizonyítványt vehetett a kezébe.

o 2010. őszétől a két intézmény folyamatosan munkálkodott a sikeres felnőttképzési intézményakkreditáció kidolgozásán. Mindkét intézmény megfelelt a 2011. CI. számú felnőttképzésről szóló törvény és a 22/2004. (II. 16.) sz. akkreditáció szabályairól szóló kormányrendelet követelményeinek, így a kitartó és szakmailag magas színvonalú munka eredményeként 2011. februárjában a Felnőttképzési Akkreditáló Testület mind az EKMK-t, mind a VIK-t akkreditált felnőttképző intézménnyé nyilvánította, amely számos előnnyel jár az intézmények számára.

2011. első és második negyedévében megvalósított tevékenységek

A projekt tevékenységek pontos időbeli ütemezésének és a gondos gazdálkodásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt mind Egerben, mind Füzesabonyban a vállaltakon felül egy-egy képzés megvalósítására. A rendelkezésünkre álló projektidőt, a képzések népszerűségét és munkaerő piaci relevanciáját figyelembe véve ismét meghirdettük, így 2011. februárjában Egerben a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű képzést, amely 2011. május 23-án vizsgával zárult, s a beiratkozott 24 főből 23 sikeres vizsgát tett és átvehette a képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt. Füzesabonyban 2011. áprilisában a Vállalkozói készségek fejlesztése elnevezésű képzést indítottuk el, amely 2011. június 2-án vizsgával zárult, amelyen 14 fő sikeres vizsgát tett és átvehették a képzés elvégzéséről szóló tanúsítványt
Képzéseink népszerűségét mutatja, hogy mind a kettőt nagy érdeklődés övezte, hiszen többszörös túljelentkezés volt.

o Fontos kiemelni a hátrányos helyzetű, alulképzett, roma felnőttek számára szervezett iskolarendszeren kívüli oktatást, amelynek célja az általános iskola 5-6. osztályának elvégzése. A projekt keretében 2011. januárjában sikeresen lezárult az 5. osztályos felzárkóztató képzés, a résztvevők sikeres vizsgát tettek, (amit már említettünk) s újabb felnőttek bekapcsolódásával tovább folytathatták tanulmányaikat a 6. osztályos felzárkóztató képzésben, amely 2011. május 30-án vizsgával zárult, s a beiratkozott 11 főből 10 sikeres vizsgát tett, s bizonyítványt kapott.

A képzések során tanulást segítő szolgáltatásokat vehettek igénybe a résztvevők!
Főbb felnőttképzési szolgáltatások:
Álláskeresési technikák – Állástervezés, Álláskeresési módszerek és technikák gyűjtése és felmérése, Önéletrajz készítés, Állásinterjúra való felkészítés
Előzetes tudás felmérése
Pályázati és jogi tanácsadás,
Tutorálás
Mentorálás

A projekt során a felnőtt tanulók körében kompetencia vizsgálatot végeztünk.
Főbb kompetenciamérések:
 Kommunikációs képességek felmérése és fejlesztése
 Személyes és szociális képességek felmérése és fejlesztése – Önswot –elemzés, Belbin-teszt, A felnőttkori tanulás felmérése

Indikátorok
• Intézményakkreditáció 2 db
• Akkreditált képzések száma: 6, modulok száma: 25
EKMK 4 képzés, modulok száma: 21, VIK 2 képzés, modulok száma 4
• Infrastrukturális fejlesztés – 19 fős informatikai oktatóterem (Eger) és 16 fős informatikai oktatóterem (Füzesabony), oktatástechnikai eszközök
• Megvalósított képzések száma: 8 (EKMK 5, VIK 3)
• Képzésben résztvevők száma: 127 fő
EKMK: 81 fő, VIK 46 fő
• Képzéseket sikeresen elvégzők száma: 115 fő
EKMK: 76 fő, VIK: 39 fő
• Felnőttképzési szolgáltatásokat igénybevevők száma: 1935 fő
EKMK: 1477 fő, VIK: 458 fő
• Kompetenciavizsgálatok száma: 260 db
EKMK: 158 db, VIK:102 db
• Nem formális tanulási alkalmak résztvevőinek száma: 484 fő
• A képzést követő 1 éven belül elhelyezkedettek száma: 10 fő

A projektről tájékoztatást a projektirodán (EKMK Forrás GYIH, Bartók Béla tér 6., II. emelet 208-as iroda) a projektmenedzsernél vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„ARIADNÉ PROGRAM
Találd meg a saját utad az építő közösségekben @tanulás, képzés, önfejlesztés által”
TÁMOP-3.2.3/08/1-2009-0042

2011. május 16.
helyszín: EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház

AZ „ARIADNÉ PROGRAM” SIKEREI

A TÁMOP 3.2.3/08/1-2009-0042. sz. projekt keretében az elmúlt fél év során több fontos esemény is lezajlott a konzorciumi intézmények: Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) valamint a füzesabonyi Városi Intézményi Központ Füzesabony (VIKF) falai között.
2010. decemberében két képzés, Egerben a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű képzés, Füzesabonyban a Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek elnevezésű képzés záróvizsgájára került sor, amelyeknek keretében 31 résztvevő tett sikeres vizsgát és kapott a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt.
2010. őszétől a két intézmény folyamatosan munkálkodott a sikeres felnőttképzési intézményakkreditáció kidolgozásán. Mindkét intézmény megfelelt a 2011. CI. számú felnőttképzésről szóló törvény és a 22/2004. (II. 16.) sz. akkreditáció szabályairól szóló kormányrendelet követelményeinek, így a kitartó és szakmailag magas színvonalú munka eredményeként 2011. februárjában a Felnőttképzési Akkreditáló Testület mind az EKMK-t, mind a VIKF-t akkreditált felnőttképző intézménnyé nyilvánította, amely számos előnnyel jár az intézmények számára.
A projekt tevékenységek pontos időbeli ütemezésének és a gondos gazdálkodásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt mind Egerben, mind Füzesabonyban a vállaltakon felül egy-egy képzés megvalósítására. A rendelkezésünkre álló projektidőt, a képzések népszerűségét és munkaerő piaci relevanciáját figyelembe véve ismét meghirdettük, így 2011. februárjában Egerben a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű képzést (képzési koordinátor Muliter Mariann), Füzesabonyban 2011. áprilisában a Vállalkozói készségek fejlesztése elnevezésű képzést (képzési koordinátor Dr. Molnár Istvánné) indítottuk el.
Képzéseink népszerűségét mutatja, hogy mind a kettőt nagy érdeklődés övezte, hiszen többszörös túljelentkezés volt. A résztvevők 2011. májusában és júniusában ünnepélyes keretek közt vehetik át a képzések elvégzéséről szóló tanúsítványt.
Fontos kiemelni a hátrányos helyzetű, alulképzett, roma felnőttek számára szervezett iskolarendszeren kívüli oktatást, amelynek célja az általános iskola 5-6. osztályának elvégzése. A projekt keretében 2011. januárjában sikeresen lezárult az 5. osztályos felzárkóztató képzés, a résztvevők sikeres vizsgát tettek, s újabb felnőttek bekapcsolódásával tovább folytathatták tanulmányaikat a 6. osztályos felzárkóztató képzésben, amely 2011. május végén zárul (képzési koordinátor Mészárosné Pusztai Éva).
A fent vázolt eredményeink előrevetítik a projekt sikeres júniusi befejezését, melynek alapvető célja egyrészt a lakosság munkaalkalmasságának javítása, másrészt a két intézmény folyamatos felnőttképzési tevékenységének megerősítése. A két intézmény képzésein résztvevő felnőttek olyan ismereteket és kompetenciákat szerezhetnek, amelyek elősegítik az álláskeresést, növelik munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeiket.

A projektről tájékoztatást a projektirodán (EKMK Forrás GYIH, Bartók Béla tér 6., II. emelet 208-as iroda) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Ariadné Program – találd meg a saját utad az építő közösségekben, @tanulás, képzés, önfejlesztés által”

2010. május 13. csütörtök 10:00
Helyszín: EKMK – Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

A TÁMOP 3.2.3/08/1-2009-0042. sz. projekt keretében az elmúlt fél év során lezajlottak a nagyobb eszközbeszerzések. Ennek keretében az egyik legnagyobb méretű beruházásnak számít, hogy mind Füzesabonyban, mind Egerben kialakításra került egy-egy korszerű informatikai oktatóterem 18+1 számítógéppel, és az oktatáshoz szükséges segédeszközökkel.
Szintén elkészült a projekt honlapja, mely a www.ekmk.eu/ariadne címen érhető el. Itt folyamatosan hírt adunk a projekt során induló képzésekről, és minden projekttel összefüggő jelentős eseményről.
Az elmúlt időszakban lezajlottak a projektben résztvevők, és tanfolyamokon tanítók képzései, az un. képzők képzései, mely által felkészültek munkatársaink a tanfolyamokra és az azok előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges ismereteket sajátították el. A képzők képzéseinek témái: a munkatársak felkészítése a felnőttképzési program- és intézmény-akkreditációra, az oktatók felkészítése a felnőttképzés sajátos módszereire és a speciális felnőttképzési csoportok problémáira, a Moodle oktatási keretrendszer elsajátítása.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központban, áprilisban elindult az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé c. képzés. Már a toborzás fázisában nagy érdeklődés övezte a tanfolyamot, közel 2,5 - szeres volt a túljelentkezés. Ahhoz, hogy a képzés résztvevői el tudják végezni a tanfolyamot, a projekt által lehetővé vált, hogy a résztvevők képzési és utazási támogatásban részesüljenek, melynek kifizetése szigorú feltételekhez kötött. A képzés célja: az esélyegyenlőség javítása, az informatikai tudás fejlesztése, és a munkaerő piacra való bekapcsolódás lehetőségének elősegítése. A képzés főbb tartalmi elemei: távmunkával kapcsolatos alapismeretek, hivatalos levelezés, iktatás, ügyviteltechnika, személyiségfejlesztés, archiválási ismeretek, tanulástechnika, gépírás. A gépírást tanári magyarázat mellett oktatószoftverrel gyakorolhatják a képzés résztvevői. Az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé c. képzés mind a Közművelődési Akkreditációs Bizottság, mind a Felnőttképzési Akkreditációs Bizottság által már akkreditálva van.
További képzéseink Egerben:
- szeptembertől indul az 5-6. osztályos felzárkóztató képzés felnőtteknek az Arany János Általános Iskolával együttműködve, képzési koordinátor Mészárosné Pusztai Éva
- szintén ősz elején indul a Gyakorlati önmenedzsment, pályázati informatika című képzés diplomásoknak a pályázatírás komplex, informatikával is támogatott módszertanának elsajátításra és a munkaerőpiacon való hatékonyabb önmenedzsment képességek fejlesztésére, képzési koordinátor Püski Viktória
További képzéseink Füzesabonyban (Városi Intézményi Központ):
- május végén indul az akkreditált Vállalkozói készségek fejlesztése képzés, amely a vállalkozások indításának, valamint a vállalkozások számára meghirdetett pályázatok alapjainak elsajátítására irányul, képzési koordinátor Dr. Molnár Istvánné
- ősz elején indul az Informatikai és életvezetési ismeretek képzés, amely a felhasználói szintű informatikai készségek elsajátítására, és a mindennapokat hatékonyabbá tevő életvezetési ismeretekre orientál, képzési koordinátor Kovács Éva
A projekt alapvető célja egyrészt a lakosság munkaalkalmasságának segítése, másrészt a két intézménynek (EKMK és VIK) a folyamatos felnőttképzési tevékenységének megalapozása, az intézmények felnőttképzési akkreditációjának megszerzése.

A képzésekről tájékoztatást a projektirodán (Forrás GYIH 208-as terem, Eger, Bartók tér 6. ) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Ariadné Program – találd meg a saját utad az építő közösségekben, @tanulás, képzés, önfejlesztés által”
2009. november 17. kedd 10:00
Helyszín: EKMK – Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

A projekt gazdái:
Ponyi László, az EKMK igazgatója, projektmenedzser
Dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem docense, a projekt felnőttképzési szakértője
A nyitókonferencia megnyitói: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, Laminé Antal Éva, Füzesabony Város polgármestere
A nyitókonferencia további előadója: Dr. Németh János, az OKM főtanácsadója

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ és konzorciumi partnere, a füzesabonyi Városi Intézményi Központ a TÁMOP 3.2.3/08/1 „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért programra benyújtott pályázata közel 90 millió forintos támogatást nyert. A program megvalósítási időszaka: 2009. szeptember 1. – 2011. június 30.
A projekt központi eleme egy kétpólusú képzési program. A két pólus egyaránt jelent a projekt szempontjából célcsoportot, képzési irányt és célt. A célcsoport estén a kettősség egyik pólusa a munkanélküli, alulképzett, elsősorban roma származású emberek, a másik pólus a munkanélküli, elsősorban pályakezdő, legalább szakmával, érettségivel rendelkezők. A képzés esetén az egyik pólus, képzési irány és egyben a cél is a felzárkóztatás és az integráció, a másik pólus az önállósodás és a gazdaság-élénkítés. A tervezett program kétpólusú, de mégis egy közös pontban csúcsosodik ki, és ez a társadalmi-gazdasági önállóságra való felkészítés.
A tervezett program megalapozottságát az Országos Közművelődési Stratégiában megfogalmazott beavatkozási területek – Élethosszig tartó tanulás (LLL), Esélyt a munkára; társadalmi-gazdasági, stratégiai fejlesztési igények –, a helyi közművelődési stratégiai célokhoz való illeszkedés, a gazdasági válságot kezelő, gazdaságélénkítő kormány-kezdeményezések támasztják alá.
A program közvetlen célja az intézmény képzési háttérének megerősítése, egy korszerűbb intézményi környezet és hatékony képzési struktúra kialakítása, a két pályázó szervezet felnőttképzési intézményakkreditációja, városunkban és a kistérségben a humánerőforrás-bázis megerősödése. Közvetett cél a szakmai tapasztalatok erősítése, az együttműködés erősítése a települések, a kistérség intézményei és a lakosság között, partneri kapcsolatok építése és szorosabbá válása, a település népességmegtartó erejének javítása, a pályázat eredményeihez szinergikusan kapcsolódó más fejlesztési programok hatásainak erősítése, a rehabilitációs tevékenységen keresztül munkahelyek teremtése.
A projekt keretében megvalósuló képzések Egerben:
Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé
Képzéskoordinátor: Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga Helga: helga.nedeczeyne@gmail.com, 20/7790377, 20/4193176
Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika
Képzéskoordinátor: Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga Helga: helga.nedeczeyne@gmail.com, 20/7790377, 20/4193176
5.- 6. osztályos felzárkóztató képzés
Képzéskoordinátor: Mészárosné Pusztai Éva: pusztai.eva@ekmk.eu; 20/7792876
A projekt keretében megvalósuló képzések Füzesabonyban:
Vállalkozói készségek fejlesztése képzési program és szolgáltatásai, Füzesabony –
Képzéskoordinátor: Dr. Molnár Istvánné: molinaritr@chello.hu; 20/4556483
Álláskeresést segítő informatikai és életvezetési ismeretek
Képzéskoordinátor: Erdészné Turcsányi Katalin: ekatica@freemail.hu; 20/7798624
A képzésekről tájékoztatást a projektirodán (Forrás GYIH 208-as terem, Eger, Bartók tér 6. ) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!