Sajtószoba

„ARIADNÉ PROGRAM - találd meg a saját utad az építő közösségekben @tanulás, képzés, önfejlesztés által”
TÁMOP-3.2.3/08/1-2009-0042

2011. május 16.
helyszín: EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház

AZ „ARIADNÉ PROGRAM” SIKEREI

A TÁMOP 3.2.3/08/1-2009-0042. sz. projekt keretében az elmúlt fél év során több fontos esemény is lezajlott a konzorciumi intézmények: Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) valamint a füzesabonyi Városi Intézményi Központ Füzesabony (VIKF) falai között.
2010. decemberében két képzés, Egerben a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű képzés, Füzesabonyban a Felhasználói informatikai és életvezetési ismeretek elnevezésű képzés záróvizsgájára került sor, amelyeknek keretében 31 résztvevő tett sikeres vizsgát és kapott a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítványt.

2010. őszétől a két intézmény folyamatosan munkálkodott a sikeres felnőttképzési intézményakkreditáció kidolgozásán. Mindkét intézmény megfelelt a 2011. CI. számú felnőttképzésről szóló törvény és a 22/2004. (II. 16.) sz. akkreditáció szabályairól szóló kormányrendelet követelményeinek, így a kitartó és szakmailag magas színvonalú munka eredményeként 2011. februárjában a Felnőttképzési Akkreditáló Testület mind az EKMK-t, mind a VIKF-t akkreditált felnőttképző intézménnyé nyilvánította, amely számos előnnyel jár az intézmények számára.

A projekt tevékenységek pontos időbeli ütemezésének és a gondos gazdálkodásnak köszönhetően lehetőségünk nyílt mind Egerben, mind Füzesabonyban a vállaltakon felül egy-egy képzés megvalósítására. A rendelkezésünkre álló projektidőt, a képzések népszerűségét és munkaerő piaci relevanciáját figyelembe véve ismét meghirdettük, így 2011. februárjában Egerben a Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika elnevezésű képzést (képzési koordinátor Muliter Mariann), Füzesabonyban 2011. áprilisában a Vállalkozói készségek fejlesztése elnevezésű képzést (képzési koordinátor Dr. Molnár Istvánné) indítottuk el.
Képzéseink népszerűségét mutatja, hogy mind a kettőt nagy érdeklődés övezte, hiszen többszörös túljelentkezés volt. A résztvevők 2011. májusában és júniusában ünnepélyes keretek közt vehetik át a képzések elvégzéséről szóló tanúsítványt.

Fontos kiemelni a hátrányos helyzetű, alulképzett, roma felnőttek számára szervezett iskolarendszeren kívüli oktatást, amelynek célja az általános iskola 5-6. osztályának elvégzése. A projekt keretében 2011. januárjában sikeresen lezárult az 5. osztályos felzárkóztató képzés, a résztvevők sikeres vizsgát tettek, s újabb felnőttek bekapcsolódásával tovább folytathatták tanulmányaikat a 6. osztályos felzárkóztató képzésben, amely 2011. május végén zárul (képzési koordinátor Mészárosné Pusztai Éva).

A fent vázolt eredményeink előrevetítik a projekt sikeres júniusi befejezését, melynek alapvető célja egyrészt a lakosság munkaalkalmasságának javítása, másrészt a két intézmény folyamatos felnőttképzési tevékenységének megerősítése. A két intézmény képzésein résztvevő felnőttek olyan ismereteket és kompetenciákat szerezhetnek, amelyek elősegítik az álláskeresést, növelik munkaerő piaci elhelyezkedési esélyeiket.

A projektről tájékoztatást a projektirodán (EKMK Forrás GYIH, Bartók Béla tér 6., II. emelet 208-as iroda) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Ariadné Program – találd meg a saját utad az építő közösségekben, @tanulás, képzés, önfejlesztés által”

2010. május 13. csütörtök 10:00
Helyszín: EKMK – Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

A TÁMOP 3.2.3/08/1-2009-0042. sz. projekt keretében az elmúlt fél év során lezajlottak a nagyobb eszközbeszerzések. Ennek keretében az egyik legnagyobb méretű beruházásnak számít, hogy mind Füzesabonyban, mind Egerben kialakításra került egy-egy korszerű informatikai oktatóterem 18+1 számítógéppel, és az oktatáshoz szükséges segédeszközökkel.
Szintén elkészült a projekt honlapja, mely a www.ekmk.eu/ariadne címen érhető el. Itt folyamatosan hírt adunk a projekt során induló képzésekről, és minden projekttel összefüggő jelentős eseményről.
Az elmúlt időszakban lezajlottak a projektben résztvevők, és tanfolyamokon tanítók képzései, az un. képzők képzései, mely által felkészültek munkatársaink a tanfolyamokra és az azok előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges ismereteket sajátították el. A képzők képzéseinek témái: a munkatársak felkészítése a felnőttképzési program- és intézmény-akkreditációra, az oktatók felkészítése a felnőttképzés sajátos módszereire és a speciális felnőttképzési csoportok problémáira, a Moodle oktatási keretrendszer elsajátítása.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központban, áprilisban elindult az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé c. képzés. Már a toborzás fázisában nagy érdeklődés övezte a tanfolyamot, közel 2,5 - szeres volt a túljelentkezés. Ahhoz, hogy a képzés résztvevői el tudják végezni a tanfolyamot, a projekt által lehetővé vált, hogy a résztvevők képzési és utazási támogatásban részesüljenek, melynek kifizetése szigorú feltételekhez kötött. A képzés célja: az esélyegyenlőség javítása, az informatikai tudás fejlesztése, és a munkaerő piacra való bekapcsolódás lehetőségének elősegítése. A képzés főbb tartalmi elemei: távmunkával kapcsolatos alapismeretek, hivatalos levelezés, iktatás, ügyviteltechnika, személyiségfejlesztés, archiválási ismeretek, tanulástechnika, gépírás. A gépírást tanári magyarázat mellett oktatószoftverrel gyakorolhatják a képzés résztvevői. Az Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé c. képzés mind a Közművelődési Akkreditációs Bizottság, mind a Felnőttképzési Akkreditációs Bizottság által már akkreditálva van.
További képzéseink Egerben:
- szeptembertől indul az 5-6. osztályos felzárkóztató képzés felnőtteknek az Arany János Általános Iskolával együttműködve, képzési koordinátor Mészárosné Pusztai Éva
- szintén ősz elején indul a Gyakorlati önmenedzsment, pályázati informatika című képzés diplomásoknak a pályázatírás komplex, informatikával is támogatott módszertanának elsajátításra és a munkaerőpiacon való hatékonyabb önmenedzsment képességek fejlesztésére, képzési koordinátor Püski Viktória
További képzéseink Füzesabonyban (Városi Intézményi Központ):
- május végén indul az akkreditált Vállalkozói készségek fejlesztése képzés, amely a vállalkozások indításának, valamint a vállalkozások számára meghirdetett pályázatok alapjainak elsajátítására irányul, képzési koordinátor Dr. Molnár Istvánné
- ősz elején indul az Informatikai és életvezetési ismeretek képzés, amely a felhasználói szintű informatikai készségek elsajátítására, és a mindennapokat hatékonyabbá tevő életvezetési ismeretekre orientál, képzési koordinátor Kovács Éva
A projekt alapvető célja egyrészt a lakosság munkaalkalmasságának segítése, másrészt a két intézménynek (EKMK és VIK) a folyamatos felnőttképzési tevékenységének megalapozása, az intézmények felnőttképzési akkreditációjának megszerzése.

A képzésekről tájékoztatást a projektirodán (Forrás GYIH 208-as terem, Eger, Bartók tér 6. ) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!

A sajtótájékoztató anyaga letölthető a www.ekmk.eu/ariadne honlapról!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Ariadné Program – találd meg a saját utad az építő közösségekben, @tanulás, képzés, önfejlesztés által”

2009. november 17. kedd 10:00
Helyszín: EKMK – Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

A projekt gazdái:
Ponyi László, az EKMK igazgatója, projektmenedzser
Dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem docense, a projekt felnőttképzési szakértője
A nyitókonferencia megnyitói: Habis László, Eger Megyei Jogú Város polgármestere, Laminé Antal Éva, Füzesabony Város polgármestere
A nyitókonferencia további előadója: Dr. Németh János, az OKM főtanácsadója

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ és konzorciumi partnere, a füzesabonyi Városi Intézményi Központ a TÁMOP 3.2.3/08/1 „Építő közösségek” – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért programra benyújtott pályázata közel 90 millió forintos támogatást nyert. A program megvalósítási időszaka: 2009. szeptember 1. – 2011. június 30.
A projekt központi eleme egy kétpólusú képzési program. A két pólus egyaránt jelent a projekt szempontjából célcsoportot, képzési irányt és célt. A célcsoport estén a kettősség egyik pólusa a munkanélküli, alulképzett, elsősorban roma származású emberek, a másik pólus a munkanélküli, elsősorban pályakezdő, legalább szakmával, érettségivel rendelkezők. A képzés esetén az egyik pólus, képzési irány és egyben a cél is a felzárkóztatás és az integráció, a másik pólus az önállósodás és a gazdaság-élénkítés. A tervezett program kétpólusú, de mégis egy közös pontban csúcsosodik ki, és ez a társadalmi-gazdasági önállóságra való felkészítés.
A tervezett program megalapozottságát az Országos Közművelődési Stratégiában megfogalmazott beavatkozási területek – Élethosszig tartó tanulás (LLL), Esélyt a munkára; társadalmi-gazdasági, stratégiai fejlesztési igények –, a helyi közművelődési stratégiai célokhoz való illeszkedés, a gazdasági válságot kezelő, gazdaságélénkítő kormány-kezdeményezések támasztják alá.
A program közvetlen célja az intézmény képzési háttérének megerősítése, egy korszerűbb intézményi környezet és hatékony képzési struktúra kialakítása, a két pályázó szervezet felnőttképzési intézményakkreditációja, városunkban és a kistérségben a humánerőforrás-bázis megerősödése. Közvetett cél a szakmai tapasztalatok erősítése, az együttműködés erősítése a települések, a kistérség intézményei és a lakosság között, partneri kapcsolatok építése és szorosabbá válása, a település népességmegtartó erejének javítása, a pályázat eredményeihez szinergikusan kapcsolódó más fejlesztési programok hatásainak erősítése, a rehabilitációs tevékenységen keresztül munkahelyek teremtése.

A projekt keretében megvalósuló képzések Egerben:
Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé
Képzéskoordinátor: Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga Helga: helga.nedeczeyne@gmail.com, 20/7790377, 20/4193176
Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika
Képzéskoordinátor: Nedeczey-Ruzsákné Némedi Varga Helga: helga.nedeczeyne@gmail.com, 20/7790377, 20/4193176
5.- 6. osztályos felzárkóztató képzés
Képzéskoordinátor: Mészárosné Pusztai Éva: pusztai.eva@ekmk.eu; 20/7792876

A projekt keretében megvalósuló képzések Füzesabonyban:
Vállalkozói készségek fejlesztése képzési program és szolgáltatásai, Füzesabony –
Képzéskoordinátor: Dr. Molnár Istvánné: molinaritr@chello.hu; 20/4556483
Álláskeresést segítő informatikai és életvezetési ismeretek
Képzéskoordinátor: Erdészné Turcsányi Katalin: ekatica@freemail.hu; 20/7798624

A képzésekről tájékoztatást a projektirodán (Forrás GYIH 208-as terem, Eger, Bartók tér 6. ) vagy a képzéskoordinátoroknál kaphatnak az érdeklődők!