Csoportok, közösségek

Foglalkozások a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban:

- LÉPEGETŐ 1-3 éveseknek csütörtök 10.00 – 11.00
Anyával kézen fogva, ritmus, dal, ének- és lépésgyakorlatok népzenére, koordináció-fejlesztés.
Részvételi díja: 700 Ft/alkalom - alapítványi befizetéssel

- OVIS TÁNC
A gyerekek megismerkednek a magyar néptánc alaplépéseivel, megtanulnak sok táncos gyermekjátékot, dalt, melyekkel fejlődik mozgás koordinációjuk, ritmusérzékük. Iskolás koruktól tagjai lehetnek a Szederinda Néptáncegyüttesnek.
2 – 4 éveseknek hétfő 17. 00 – 18.00
5 – 7 éveseknek csütörtök 17.00 – 18.00
kezdő csütörtök 16.00 – 17.00

Részvételi díja: 3200 Ft/hó - alapítványi befizetéssel

- SZEDERINDA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Az 1987-től működő együttes várja a néptánc iránt érdeklődő gyermekeket! Magyarország tájegységeinek táncait, népdalait tanulják meg az együttes tagjai, valamint megismerkednek más népek táncaival is. Számos meghívást kapnak magyar és külföldi fellépésre egyaránt.
kezdő csoport kedd 16.00 – 17.30, péntek 17.00 – 19.00
felnőtt csoport csütörtök 18.00 – 20.00

Részvételi díja: 4500 Ft/hó - alapítványi befizetéssel

Vezeti: Balogh Ágnes
Érdeklődni: 30/295-0363, szederinda2@freemail.hu

Tehetségkutatás és gondozás. Rajzolás, festés a képzelet szárnyán és csendélet alapján, különleges technikák alkalmazásával. Sokszorosító grafikai eljárások megismerése.
7 éves kortól ajánljuk.

Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Vezeti: Gyöngy Csilla 20/779-2878

Részvételi díj: 1 400 Ft/hó vagy 400 Ft/alkalom
Foglalkozások: csütörtök 16.00 - 19.00
Első foglalkozás: 2013. október 3.

A szövés az ember szépérzékének és technikai leleményességének egyesítése. Ősidőktől máig élő mesterség, művészet. Ajánljuk azoknak, akik szívesen megismerkednének a régi szőttes hagyományokkal, illetve azokat is várjuk, akik már tudnak szőni, viszont nincs hol.
A foglalkozások:

  • időpontja: kedd, 14.00 - 17.00
  • helyszíne: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
  • részvételi díja: 2000 Ft/hó, 600 Ft/alkalom

Vezeti: Somfai Tiborné (Elvira néni)
Kapcsolattartó: Grószné Kovács Katalin, 20/779-2879

A baráti kör 1993-ban jött létre. Alapítói: Szabó Endre, Kovács Sándor, Bak László, Dobó Zoltán, dr. Dobos József, Pataki József, Vincze Zoltán. Nyilvántartott taglétszáma jelenleg: 120 fő.
Célja és feladata
Az egri tanítóképzőben valaha is végzett, képesítőzött, ma már öregdiákok felkutatása és a baráti körbe hívása. Alkalmanként, lehetőleg a hónap első keddjén baráti összejöveteleket szervezése a Bartakovics Béla Közösségi Házban – ennek időpontjai az éves programban szerepelnek. Az arany-, gyémánt, vas- és rubint diplomát igénylők (jogosulttá válók) ügyeinek intézése. A Prepanap évenkénti megrendezése. A Somos Lajos Pedagógiai Múzeum gyarapítása. Az egri tanítóképzés kezdetének (pl. a 180. évfordulóján) megemlékező ünnepség szervezése. A kiemelkedő, érdemi tanulmányok, emlékek összegyűjtése, kiadása. Egykor volt, nagyhírű tanáraik, diákjaik emlékének, a prepaszellemiségnek ápolása. Tájékoztatás az aktuális hírekről, programokról.
Az Öregdiákok örömmel fogadják azok jelentkezését, akik a fenti feladatok aktív részesei szeretnének lenni! Szívesen veszik a javaslatokat is. Az éves programokat minden tagdíjat fizető Öregdiák postai úton megkapja.
Vezető: dr. Dobos József

14 – 99 éves korig…
A táncmeditációban a mély, érzelmeinket megérintő zenékre, szabadon, kötetlenül mozogva, kapcsolatba léphetünk saját valódi lényünkkel. Könnyebben feldolgozhatjuk általa a mindennapok feszültségeit, nagyobb önbizalommal mozoghatunk a világban, segít a helyes testkép kialakításában. A táncmeditáció pozitív hatással van hangulatunkra, fellazítja, erősíti az izmokat, és betegség esetén felgyorsulhatnak a szervezet öngyógyító folyamatai.
Takaró vagy polifoam szükséges.
A foglalkozások

  • időpontja: szerda, 18.00 - 19.30
  • helyszíne: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
  • részvételi díja: 1000 Ft/alkalom

Vezeti: Czövek Zsuzsanna, 30/301-7565, zsczovek@gmail.com

Az egri Univerzum Klub 1995. november 2-a óta van jelen Eger város és Heves megye civil szervezetei között. Kezdetben Heves Megyei Ufó Klub, majd Agria Ufó Klub volt a nevük, de már a kezdetekben sem csak az ufók voltak terítéken, hiszen nyitott szellemiségű emberek lévén foglalkoztak minden más megmagyarázatlan jelenséggel is. Ezért 2000-ben felvették a „beszédesebb”Univerzum Klub nevet, hogy ezzel is kifejezzék érdeklődésük sokféleségét. Székhelyük a Bartakovics Béla Közösségi Házban (BBKH) van, taglétszámuk 30-40 fő körüli.
A klub havonta egy alkalommal tart összejöveteleket, melyek mindig jó hangulatban telnek. Itt olyan témák hangzanak el, melyekről az átlagember vagy nem is hallott, vagy elmegy mellettük, mert kényelmesen elhitte a velük kapcsolatos magyarázatokat vagy cáfolatokat. Pedig könnyen felfedezhetők ezek belső ellentmondásai, ha egy kicsit tovább boncolgatják őket. Az Univerzum klub nem rest alternatív válaszokon gondolkodni világunk megmagyarázatlan kérdéseivel kapcsolatban. A klub különleges szellemisége egy korlátoktól mentes, új világképben való gondolkodásra állította át őket.
Fennállásuk 10. évfordulóját 2005-ben a "Múltunk rejtélyei, jövőnk kilátásai" című Ufókongresszus rendezésével tették emlékezetessé. Kiváló előadók elkápráztatták az érdeklődőket, mély, alapos ismeretükkel, újabb kérdéseket és válaszokat indukáltak. A jubileumi rendezvény mind a 140 résztvevőnek felejthetetlen élményt nyújtott.

Rendszeres rendezvényeik
Minden hónapban egy előre meghatározott szombati napon tartják rendezvényeiket a BBKH-ban, ahol bárkinek lehetősége van elmondani megmagyarázhatatlan élményét. Mindig arra törekednek, hogy otthont adjanak azok számára, akik nem tudnak vagy nem mernek kihez fordulni ilyen jellegű kérdéseikkel.
Tapasztalt klubtagjaik segítenek az észlelt jelenség azonosításában. Az eltelt idő igazolta, milyen nagy szükség van egy ilyen fórumra a városban.
Rendezvényeiken előadások hallgathatók a legváltozatosabb témákban. Igyekeznek minél hitelesebb és valódi értékeket nyújtó előadásokat szervezni. Céljuk, hogy az átadott információk segítségével minden érdeklődő megismerkedhessen állandóan fejlődő világunk újabb és újabb teóriáival, ezáltal eligazodást találjon az anomáliák tudományos és tudománytalan magyarázata között.

Egyéb rendezvények
- Júliusban és augusztusban nem a BBKH-ban találkoznak, helyette a szabadban tartanak klub-pikniket, családias légkörben töltve a szombat délutáni-esti órákat
- Nyári éjszakákon, általában augusztus 11-12-e körül, a Perseida-meteorraj érkezésének csúcsán, Eger közelében változó helyszínen, éjszakai ufó-lest tartanak
- Nyaranta rendszerint részt vesznek "országos barátaink" által szervezett, önköltséges táborokban, ahol lehetőség van a kikapcsolódásra, az ismeretek növelésére, és a baráti kapcsolatok ápolására egyaránt
- A klub évente 2-3 alkalommal eljuttatja tagjait a (legtöbbször) Budapesten megrendezett Ufókongresszusokra. Itt lehetőség nyílik hasznos ismeretségek kötésére és ápolására az előadók és a hallgatóság között.
- Hagyományosan a Karácsony és Szilveszter közötti napokban elő-szilveszteri bállal búcsúztatják az óévet, s köszöntik az újat.

Hogyan lehetsz klubtag?
Tagsági viszonyt létesíteni személyesen, bármelyik rendezvényen lehet.
A tagfelvétel lépései: kéred a felvételed, elolvasod az Egyesület Alapszabályát, kitöltöd a Belépési nyilatkozatot, és befizeted a tagdíjat.
Év közben belépőknek csak a tárgyhavi, és az év hátralévő hónapjaira vonatkozó időarányos tagdíjat kell befizetni.

A tagsággal járó előnyök, juttatások
- A tagok számára az Egyesület a könyv- és médiatárából ingyenes kölcsönzést biztosít
- Az Egyesület - lehetőségeitől függően – egyes, a székhelytől távol eső rendezvényekre való eljutáshoz anyagi vagy természetbeni támogatást nyújthat tagjainak (pl.:kongresszus, nyári tábor, stb. költségei, közös utazás autókkal.)
Ezt a támogatást az új tagok a második rendezvénytől kezdődően kaphatják.
- Ha a tagnak van e-mail címe, a klubtagsági viszony létesítésével jogot szerez az Univerzum Klub levelezőlistáján való tagságra is.

Elérhetőségek, információ
- honlap: http://univerzum-eger.webnode.hu/
- e-mail cím: univerzumeger@gmail.com
Az elnök
- neve: Medgyesi Iván
- telefonja: 30/340-4985

Vándorlók Baráti KöreVándorlók Baráti KöreHívunk, várunk kirándulásainkra, túráinkra minden gyereket, felnőttet, családot, akik szeretik a természetet, a friss levegőt, a jó társaságot.
Az év során havonta egy túrát ütemezünk, melyekre alkalmanként is lehet jönni.
Vezeti: Mácsár Beáta, 20/244-9331
Kapcsolattartó: Kristonné Erdei Mária, 20/779-2875

Az eszperantó nyelvi egyenjogúságot hirdető és biztosító élő
nemzetközi nyelv. Gyakorlatias alapelve az, hogy anyanyelvként nem
(legalábbis kevesen) tanulják, így elsajátításához és használatához
mindenki egyenlő eséllyel kezd. A nyelv felismerhető logikai rendszer
alapján épül fel, fonetikus, azaz úgy ejtjük a szavakat, ahogy írjuk,
és viszont. Alapjait és nyelvtani rendszerét 16 alapvető szabály
képezi (és óvja). Elsajátítása a hagyományosan beszélt és tanult
nyelvektől a fentiek miatt jóval egyszerűbb. Első idegen nyelvként
megtanulva készségfejlesztő tulajdonságai miatt más, indoeurópai
nyelvcsaládhoz tartozó nyelv (pl.: angol, német, olasz, francia,
spanyol, portugál, stb.) tanulását jelentősen megkönnyíti.
Létrehozója, azaz ahogy saját magát nevezte: kezdeményezője egy
lengyelországi szemorvos, L.L. Zamenhof volt. A nyelv 1887-ben jelent
meg a nagyközönség előtt, azóta világszerte emberek milliói ismerték
meg, támogatják céljait és kultúráját. Az eszperantó nyelvet az
eszperantisták nem mesterséges nyelvnek tekintik, hanem az indoeurópai
nyelvcsalád legifjabb tagjának.
Az egri eszperantó mozgalom közel száz éves múltra tekint vissza, az
első helyi csoportot 1914-ben hozták létre a nyelv művelői. A mai
Verda Stelo Eszperantó Klub ("verda stelo - zöld csillag", az
eszperantó nyelv és kultúra egyik jelképe) az eszperantó nyelv
ismertetésével, művelésével, kultúrájának terjesztésével foglalkozik
közösségi formában. A klub civil társaság, havonta egy alkalommal tart
találkozót a hónap utolsó szerdáján, ennek helyszíne a Bartakovics
Béla Közösségi Ház 104. számú terme, kezdési időpontja 17 óra.

Elérhetőségük: Barta Zoltán, esperantoeger@gmail.com

Foglalkozások alkalmanként a Bartakovics Béla Közösségi Házban.
Vezeti: Hernádi Györgyi, hernadigy@ektf.hu, 20/315-5518

1. Alkotó csoport: 7 éves kortól
Tűzben pikturált, varázslatos alkotásokat készíthetnek a műhelybe járók, megismerkedhetnek a zománcozás különböző technikai lehetőségeivel, alapjaival és bonyolultabb fogásaival is, pl. a rekesz-, a festő- és a sodrony zománccal, a domborítással és az ajour zománccal.
Helyszíne: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Vezeti: Kovács Katalin
Részvételi díja: 2700 Ft/hó 700Ft/alkalom
Foglalkozások időpontja: szerda: 16.00 - 19.00

2. Módszertani csoport haladó diákoknak és felnőtteknek
2012-ben egy gondolati vezérfonal mentén a Kárpát-medence fémműves és zománc hagyományainak felhasználásával és a felkutatott ősi mesék segítségével olyan tükör-táblát készíthetnek a csoportba járók, mely egyben ékszerkép, lélekrendező ékszertartó „ikon”, ami a mindennapos használata során válik az alkotók életének meghatározó elemévé. A programhoz kapcsolódva a „kézműves gondolat” keretében vendégeink lesznek olyan előadók, akik az ötvösség, a spanyolozás (fazománc), a bőr és textilmunkák avatott mesterei.
Helyszíne: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Vezeti: Kovács Katalin
Művészeti tanácsadó: Kátai Mihály zománcművész, Munkácsy-díjas festőművész
Részvételi díja: 2700 Ft/hó
Foglalkozások időpontja: péntek 15.00 – 19.00