SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - 2012. január 23.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ KAPCSOLODÓ RENDEZVÉNYEK

ERKEL ÉS LISZT BARÁTSÁGA – KASSAI ISTVÁN ZONGORAESTJE

Időpont: 2012. január 23., hétfő 18 óra
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház díszterme – Eger, Knézich Károly u. 8.
Programfelelős munkatárs: Bimbó Zoltán, bimbo.zoltan@ekmk.eu, 20/779-0379

A Bartakovics Béla Közösségi Házban Erkel Ferenc és Liszt Ferenc barátságának állít emléket január 23-án a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére szervezett zongoraest. Az elhangzó műveket Kassai István Liszt-díjas művész játéka mellett a Cantus Agriensis Kórus előadásában hallhatjuk. A koncert egyben a 20 éves Cantus Agriensis jubileumi hangversenysorozatának része.
Az ismert művek színpadra állítása, a magyar kulturális élet zenei nagyságai előtt hajt fejet. Az est Erkel és Liszt közös célkitűzéseinek eredményeit eleveníti meg.
A két művész személyes barátsága 1856 körül alakult ki, amikor Liszt a Hungária szimfonikus költemények ősbemutatóját vezényelte, a zenei előadás fő karnagya pedig Erkel volt. A Magyar Zeneakadémia megalapítása után vált igazán gyümölcsözővé szakmai kapcsolatuk, amikor az intézmény elnökeként Liszt Ferenc tevékenykedett, az igazgatói feladatokkal és a zongoraosztály vezetésével Erkel Ferencet bízták meg. 1873-ban Liszt feldolgozta a Szózatot és a Himnuszt szimfonikus zenekarra és szóló zongorára is, melynek első előadására az ötvenéves művészi jubileumának évében került sor.
Erkel törekvései végig összhangban álltak Liszt zenei elképzeléseivel. A közös hitvallás mentén vezetett Zeneakadémia megnyitóját idézve, az akkor 65 éves Erkel szavaival ajánljuk a koncertet :
„A művészet az ég legszebb, legdicsőbb adománya. Aki annak éltető, lelkesítő légkörét szívja, kétszeresen megnemesült szívet hord keblében és kétszeresen fokozott melegséggel tudja szeretni a hazát is.”
Kassai István 1990-ben kapta meg a Magyar Rádió Nívódíját Erkel Ferenc zongoraműveinek stúdiófelvételéért. Egy évvel később jelent meg a két CD-ből álló, Erkel Ferenc zongora- és kamaraműveit, valamint operaátiratait tartalmazó összkiadása. 2001-ben tüntették ki Magyarország legmagasabb szakmai kitüntetésével, a Liszt Ferenc-díjjal. Az 53 éves művész 2002-től kapcsolódott be a hazai koncertéletbe, s azóta minden évben legalább három különböző műsort állít össze, jellemzően a magyar zenetörténet remekeiből. 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Weiner Leó Emlékdíj Kuratóriuma az emlékdíjat adományozta neki a magyar zenetörténet elfeledett műveinek felkutatásáért, jeles megszólaltatásáért, Weiner életművének művészi és tudományos ápolásáért, valamint kiváló kamaraművészi teljesítményéért.

XIII. „ÖTÁGÚ SÍP ÜZENETE” VERSMONDÓ ÉS KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ

Időpont: 2012. január 27. péntek – 29. vasárnap
Helyszín: Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház színházterme – Eger, Bartók Béla tér 6.
Programfelelős munkatárs: Dsupinné Milány Anna, dsupin.panni@ekmk.eu,
20/779-2880

Az EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház szervezésében, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati támogatásával idén január 27-29. között valósul meg az „Ötágú síp üzenete” elnevezésű találkozó.
A találkozó szellemiségét és a szervezők szándékát Illyés Gyula alábbi szavai fejezik ki a leghívebben:
„ A magyar irodalom ötágú síp, összehangolatlan. Eléri-e még vajon a mi nemzedékünk, hogy egy jó munka mind, e nemcsak külön-külön, de más és másként is szóló sípot egyszer ismét összehangolja, illetve az eldugulástól megmenti.”
Fenti gondolatok jegyében minden esztendőben érkeznek vendégek határon túli magyar településekről is. Az idén 3-3 diák érkezeik felkészítő tanárával az alábbi településekről: Rozsnyó (Felvidék), Gyergyószentmiklós, Nagyvárad (Erdély), Magyarkanizsa, Kishegyes (Vajdaság), Lendva (Szlovéniai, Muraköz). Az idei találkozó díszvendége: Gyergyó.
A találkozó hagyományosan a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik, a rajta résztvevő 7 – 8. osztályos diákok magyar költők verseivel készülnek.
A kb. 40 versmondó fele a megyeszékhelyről, illetve Heves megye iskoláiból, a többiek pedig határon túli magyar iskolákból érkeznek. A díjazott diákok könyvjutalomban részesülnek, s emellett minden résztvevőnek ajándékozunk emléklapot és emlékmedaliont.
Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész a találkozó szellemi atyja, egyben a zsűri elnöke. Mellette dr. Kusper Judit, az EKF tanára és Réti Árpád színművész értékeli a gyerekeket.

A találkozó január 27-én Berecz András mesemondó és népdalénekes lemezbemutató koncertjével veszi kezdetét. Hazakísérlek című új CD-jén a legújabban Gyergyóban gyűjtött meséit és Bartók, Kodály, valamint Molnár Antal népzenei gyűjtéséből válogatott, népdalokat tett egymás mellé. Zenei közreműködők: Balogh Kálmán – cimbalom, Dsupin Pál – furulya, Kádár Ignác – ütőgardon, Vizeli Balázs – hegedű. Az est hangulatát tovább emeli Farkas Tamás és párjának tánca.
Szintén az esemény része Lovász Árpád gyergyószentmiklósi grafikus fotókiállítása, melyet Molnár István Géza egri fotóművész nyit meg a látogatók előtt 28-án, szombaton 14 órakor.

Határon túli vendégeink tehát péntek délutántól vasárnap délutánig tartózkodnak városunkban. Pénteken este részt vesznek Berecz András és barátainak koncertjén, szombaton este megtekintik a Gárdonyi Géza Színház Háy Gyula Mohács című előadását. Végül vasárnap Eger nevezetességeivel ismerkednek; programjukban, városnéző séta, a vár megtekintése és strandolás szerepel.

„KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL”

Időpont: 2012. február 17. péntek – 19. vasárnap
Helyszínek: Forrás Gyermek Ifjúsági Ház, Bartakovics Béla Közösségi Ház, Templom Galéria
Programfelelős munkatárs: Somodyné Jámbor Ildikó, jamborildiko@gmail.com, 20/779-0383

A Magyar Népművelők Egyesülete önálló akcióként hirdeti meg 2012-ben a Kultúrházak éjjel- nappal rendezvényt, farsang végén, február 17-18-19-én.
Az országos program megvalósításának célja, hogy a kultúra teremtés és terjesztés házai, a benne dolgozó szakemberek és elsősorban az alkotó, kreatív közösségek teremtsenek egy olyan alkalmat, melyben közösen dolgozva hívják fel a figyelmet azokra a megkerülhetetlen kulturális, közművelődési értékekre, amelyek ezekben az intézményekben, szervezetekben, közösségekben születnek és kerülnek nyilvánosságra.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az akcióhoz való csatlakozással minden korosztályt megszólít.
Február 17-én, pénteken a Bartakovics Béla Közösségi Házban zajlanak majd az események. 17 órától irodalmi estre invitáljuk az érdeklődőket, ahol Réti Árpád színművész tolmácsolásában Ady Endre művei hangoznak el. 18 órai kezdettel Kállai Margó fotókiállítása nyílik meg a látogatók előtt, ezt követően, este 7 órától a Heves Megyei Fotóklub hat, egyenként 15 perces vetített képes előadással mutatkozik be.
Akik a téli időszakban is szívesen járják a természetet, február 18-án, szombaton egy Sirokra és környékére szervezett túrához csatlakozhatnak. 10 órától Vár a Forrás! címmel bemutatkozó foglalkozásokat tartanak a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház alkotó és művészeti közösségei. Lehetőség lesz ismerkedni többek között a kosárfonással, szövéssel, kerámiázással, korongozással és a tűzzománc technikával. Az érdeklődők továbbá bekapcsolódhatnak egy a városban új kezdeményezésbe, a Ringató foglalkozásába is, amely a kisgyermekkori zenei nevelésre ad mintát a szülőknek. Ugyancsak 10 órai kezdettel, a Forrás színpadán gyermekszínházi előadás, zene, néptánc, modern tánc, zumba bemutató váltják egymást. A farsang nálunk elmaradhatatlan táncház nélkül: az egyik házigazdája 17 órától a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban a Szederinda Néptáncegyüttes lesz, a BBKH-ban 19 órától kezdődő batyus bálban pedig a Gajdos zenekar húzza a talp alá valót. A szokványostól eltérően, a Rossztemplom kapuját ezúttal a görkorcsolya szerelmeseinek nyitjuk meg. A február 18-án, este 7 órakor kezdődő fergeteges farsangi görkori partyt az EgriX Club bemutatója fogja színesíteni.
Reményeink szerint, a két nap alatt olyanokkal is sikerül megismertetni az intézményünkben folyó sokszínű, társadalmilag létfontosságú tartalmi tevékenységet, a közösségi művelődést, az amatőr művészeti munkát és színvonalas kulturális eseményeket, akikhez eddig üzeneteink nem értek el.

Az időszak egyéb programjai:

WASS ALBERT EST
Időpont: 2012. január 25., szerda 18.00
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház
Programfelelős munkatárs: Somodyné Jámbor Ildikó, jamborildiko@gmail.com, 20/779-0383
A Wass Albert Olvasókörrel együttműködésben az író, költő halálának közelgő évfordulója kapcsán felolvasó estre várjuk a látogatókat.

„éltedhez térítő kézműves gondolat” – Könyvbemutató és beszélgetés
Időpont: 2012. január 27., péntek 17.00
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtára
Programfelelős munkatárs: Kovács Katalin, katalinkov@gmail.com, 20/779-2879
Január 27-én kerül sor Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész és Kovács Katalin közös kötetének bemutatására, melynek gondolatfelvetései a következők:
A gondolat testté születik alkotó kezed segítségével.
Az alkotás a nézőben újra gondolattá lesz.
Ez a gondolat őt is tettre készteti.
Az alkotott világ így lesz életünk társa – az élet része.
Az alkotott mű maga is műalkotásra serkenti a gondolatképző lelkeket.
A létnek létet adni – nemcsak elfogadni, birtokolni – kötelességünk.
Az adakozás öröme az alkotó lélek legnagyobb kincse.
Az önmagadnak készített mű a világ tulajdona is egyben.

„A NŐ TETŐTŐL TALPIG ÉLET” – NŐI ÖRÖKSÉGÜNK
Időpont: 2012. január 30., hétfő 17.00
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház
Programfelelős munkatárs: Simon Klára, simon.klara@ekmk.eu, 20/779-0378
A sorozat következő – ötödik – részében Csiffáry-Vass Réka pszichológus a családon belüli titkokról, tabukról, legendákról tart előadást.

ÖSSZETARTOZÁS - MACSKÁSSY IZOLDA festőművész kiállításának megnyitója
Időpont: 2012. február 2., csütörtök 17.00
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház
Programfelelős munkatárs: Kelemen Éva, kelemen.eva@ekmk.eu, 20/779-0367

FARSANGOLUNK, NÓTÁZUNK!
Időpont: 2012. február 11., szombat 15.00
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház
Programfelelős munkatárs: Simon Klára, simon.klara@ekmk.eu, 20/779-0378
Közreműködnek a Hevesi József Magyarnóta Klub tagjai
Kísér: legifjabb Báder Ernő cigányzenekara és Gonda László zongorán