IFI Pont

2011 nyarán alakult meg Egerben az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (IFI PONT), hogy

 • helyet biztosítson a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltéséhez
 • elérhetővé tegye a szükségleteiknek megfelelő információkat
 • professzionális segítséget nyújtson személyes problémáik megoldásában.

Az érdeklődők itt találkozhatnak a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum képzett szakembereivel, valamint itt székel a Városi Diáktanács és a Kisdiák Tanács is.

Az egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2001. május 9-én jött létre a közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés drogpolitikájának céljával. Nagy hangsúly fektet a fiatalokkal való kapcsolattartásra és együttműködésre.

A több mint másfél évtizedes múltra visszatekintő Városi Diáktanács (VDT) feladata: összefogni az iskolák ifjúságát, programokat szervezni, tanácsot adni számukra és aktivizálni őket. A helyi középiskolák által delegált tagok jelen vannak több bizottságban, s részt vesznek az Ifjúsági Kerekasztal ülésein.
A szervezet főprofilja a rendezvényszervezés. Egyik legnagyobb eseményük a Regionális Drogellenes Nap, emellett az ő szervezésükben kerül megrendezésre a Gaming Day’s, a Sum X Jam, a Spring of Schoolband’s, továbbá a Játék Tanárok Nélkül elnevezésű, iskolák közötti megmérettetés.
A VDT tanácsadói tevékenysége főként az érdekvédelemre, a diákjogra fókuszál, azonban bármilyen, ifjúságot érintő problémával felkereshetők.

Az IFI PONT állandó szolgáltatásai:
Információs szolgáltatás

 • Ingyenes információ átadás, továbbtanulás, önéletrajz-írás, álláskeresés, helyi és országos programok, szabadidős elfoglaltságok stb.
 • Ingyenes internet elérhetőség /Wifi

Tanácsadó szolgálat

 • Pályaorientációs, karrier tanácsadás: kedd 15.00 – 18.00, illetve előzetes bejelentkezés alapján
 • Mentálhigiénés, életvezetési/életszervezési tanácsadás: hétköznap 10.00 – 18.00
 • Drogkonzultációs Tanácsadás a KEF és Kartász RÉV-sarok: csütörtök 14.00 – 16.00, illetve havonta egyszer a KEF tagjai ügyeletet tartanak.
 • Diák Jogi tanácsadás: hétköznap 15.00 – 18.00
 • Önkéntes tanácsadás: hétköznap 10.00 – 18.00

Egyéb csoportfoglalkozások, tanácsadások:

 • Kortárssegítő képzés
 • Konfliktuskezelési tréning
 • Önismereti csoportfoglalkozás

Az IFI PONT állandó programjai

 • Filmklub (hétfőnként 15.30-tól): korosztálynak megfelelő, tartalmilag a fiatalok életének valamely területére rávilágító, különböző társadalmi értékeket hordozó filmek vetítése, melyet a film mondandójának feldolgozása követ.
 • Közönségtalálkozó (havonta egy alkalommal): beszélgetés Eger ismert és kevésbé ismert, de érdekes embereivel
 • Irodalmi kávéház (havonta egy alkalommal): felolvasó estek alkalmával, fiatal és tehetséges írók, költők kapnak lehetőséget műveik bemutatására,
 • IFI PONT galéria: havonta nyílik fiatalok alkotásait bemutató kiállítás
 • Önszerveződő csoportok befogadása: Anime klub: szerda 14.00 – 18.00

Elérhetőségek:
3300 Eger, Dobó tér 9.
36/789-133, 36/789-166
ifiponteger@gmail.com
www.ifipont.vdteger.hu
Nyitva tartás: hétköznapokon 10.00 – 18.00