EGRI EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

Az egyesület székhelye: Eger, Knézich Károly u. 8., alapítási éve: 1989.
Célja
Ápolni kívánja a megye, különösképp Eger orvostörténeti hagyományait, különösképp Markhot Ferenc munkásságát. Szolgálja az egészségvédelem, azon belül is a megelőzés, a prevenció ügyét. A környezetvédelmen belül a lelki, az esztétikai, a szellemi környezet óvásáért tevékenykedik. Népszerűsíti – az előbbiekből következően – a régi história értékes örökségét. Nemcsak a felnőttek, hanem a fiatalok körében is.
Tevékenységi köre: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.
Vezető: Patkós Attila, 36/317-878, 30/908-5626
Az EKE páratlan heteken, szerdán 16 - 18 óra között tartja előadásait a Bartakovics Béla Közösségi Házban.
A csoport a Bartakovics Béla Kulturális Egyesület tagja.