SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ - 2013. március 12., kedd 10.00

A 2013-AS ÉV KIHÍVÁSAI, INTÉZMÉNYI VÁLTOZÁSOK

 Rázsi Botond EMJV alpolgármestere
 Kovács Katalin, 20/779-2879, kovacs.katalin@ekmk.eu

1. GÁRDONYI EMLÉKÉV
Egernek nagyon fontos ez az esztendő, Gárdonyi évét írjuk. Neve kapcsán sok minden felmerül, a város is előtérbe kerül. Itt az alkalom, hogy egyrészt megismerjük, másrészt megmutassuk szűkebb és tágabb hazánknak városunk értékeit, illetve kibontakoztassuk a gyerekekben és felnőttekben meglévő kreativitást, szellemi erőt.
Ehhez a gondolathoz társítjuk a Gárdonyi évhez kötődő programjainkat.

1.1. Országos hatókörű rendezvényeinket is összekapcsoljuk Gárdonyival, Gárdonyi műveivel. Felhívásunkra meséit az Országos Mesevetélkedőre készülve ezer kisiskolás ismeri meg, gondolkodik el sokszor tanulságos történetein.

1.2. Az Országos Bábfesztiválra készülve szintén felhívtuk a jelentkezők figyelmét Gárdonyi történeteire.

1.3. Művei, élete, munkássága az Év Iskolája programunkban is központi helyet foglal el, melyből a középiskolásokra tett hatását ismerhetjük meg.

1.4. Az év kiemelkedő eseménye lesz
HUZELLA PÉTER-ZALÁN TIBOR: EGER KIS CSILLAGAI
ZENÉS TÖRTÉNELMI JÁTÉK BEMUTATÓJA

Megkezdődtek a tárgyalások az Eger Kis csillagai című történelmi musical szerzőivel, illetve folynak a szereplőválogatások. A 12 évvel ezelőtt bemutatott darabra máig is sokan emlékeznek. Most az akkor felére kurtított darabot teljes egészében be kívánjuk mutatni, a történetet példaként állítva az első bemutató óta felnőtt nemzedéknek is.
Az Eger kis csillagai egy kortárs mű mégis minden vonatkozásában valójában egy főhajtás Gárdonyi Géza munkássága előtt.
A produkció az egyetemes magyar történelem egyik sorsfordító eseményére alapozódik. A Gárdonyi Géza által is megörökített Egri vár ostromának előestéjén a várban élő gyerekeket kimenekítik egy biztonságos helyre. A gyerekek, akik között a magyarok mellett tótok, románok, szlávok és cigányok is vannak a biztonságos helyen mit csinálnak? Játszanak! Ostromot játszanak, vagyis azt, ami a felnőttekkel történik, csakhogy a játékot megzavarja a valóság – egy török járőr, aki a várba vezető alagutak egyikét keresi. A gyerekek Pinke bácsi segítségével tőrbe csalják, és az alagútba robbantják a törököket, s ezzel ők is részeseivé válnak a várvédők hősiességének.
A darab értéknek tekinti a közösséget, a nemzetileg (magyar) elkötelezett közösséget, önzetlenséget, a másik érdek nélküli támogatását. A különbségekkel szembeni toleranciát és a hazáért kifejtett fáradozást. Elítéli az árulót, elítéli a kirekesztőt, elmarasztalja azt, aki a közösségért önző okokból nem hajlandó tenni semmit, és ellenségnek tekinti a hódító betolakodót. A szórakoztató és tanulságos produkció művészi színvonala, témája és műfaja olyan, hogy a gyermek és ifjúsági közönség, valamint a felnőtt nézők számára is feledhetetlen élményt jelent majd.
Az előadáshoz saját sajtótájékoztatót tartunk a közeljövőben és a bemutató előtt is.

2. „ÉLTEDHEZ TÉRÍTŐ KÉZMŰVES GONDOLAT”
Ez a cím újra, meg újra visszatérő címe annak az egymásra épülő sorozatnak, melyet az új kézműves stratégiához kapcsolhatunk.
Megjelent a Nemzeti Vidékstratégia részeként a Mesterségem címere – a használható hagyomány, a népi kézművesség stratégiája című anyag, mely megfogalmazza azokat a célokat és feladatokat, amelyeket a következő években meg kell valósítani ahhoz, hogy a népi kézművesség a hagyományos értékek megőrzése mellett segítse a vidék társadalmi, gazdasági, turisztikai fellendülését.
Az anyag célja a napjainkra jelentősen visszaszorult élő népi kézművesség és népművészet megújítása; a hagyományos mesterségek fennmaradásának, a meglévő, felhalmozott szakmai tudás továbbadásának elősegítése; továbbá azoknak a lehetőségeknek a bemutatása, amelyek nemcsak az egyének fejlődését, boldogulását segítik, hanem a települési közösségek szerveződését, a helyi gazdaság megerősödését is.
Ehhez kapcsolódunk, illetve gondolatilag meg is előztük, vagy mondhatjuk, bevezettük Egerben a kézműves gondolat fontosságát. Áprilistól 4 előadásból és gyakorlati bemutatóból álló sorozatot indítunk, ahová egy-egy mesterség országos hírű tudóit hívjuk meg. Természetesen a nálunk már nagy hagyományokkal rendelkező fémművességből ezen belül is a zománcművességből, ötvösségből indulunk ki. Szintézisteremtő mesterségként magához vonzza nélkülözhetetlen hordozóanyagként a faművességet, a bőrművességet, és megjelenhet öltözékeken is. Vendégeink olyan országos hírű mesterek, művészek lesznek, mint Nagy Mária, nemez és textilművész, a népművészet mestere, Horváth Tibor bőrműves, a népművészet mestere, Rostás Árpád Örökségdíjas vándorasztalos, farestaurátor, és házigazdaként Kátai Mihály Munkácsy-díjas festőművész, zománcművész.

2.1. VARKOCH-TÜKÖR

A programmal összefüggésben szeretnénk bejelenteni, hogy a zománcművészeti műhelyünk, a mester tervei alapján elkészíti a Gárdonyi Év Tükrét, a Varkocs-tükröt. Nevét a vár Varkocs kapujáról kapta, melyet Breznai Imre az 1937-ben megjelent Egri Képeskönyvében olvashatóan, a restaurálás után Gárdonyi mauzóleumának szántak.
„Gárdonyi végrendelete szerint ott kívánt nyogodni, de a kegyelet mégis a várban - a délkeleti bástyán – jelölte ki sírját mindaddig, míg sikerül a Varkocs kaputornyot restaurálni hogy az ott emelt mauzóleumba helyezzék végső nyugalomba.” (idézet a könyvből).
Mivel a kapu felújító restaurálása a mai napig nem történt meg, nem lett az író örök nyughelye. A műhelyben készülő tükör erre emlékezve készül a város címerében található ikonográfia felhasználásával. A kereten megjelenő alakok üzenetet hordoznak nekünk, mai örökösöknek a történelmi múltról, a békés egymásmellet élésről, és ha a tükörbe nézünk saját magunkról. A tükröt a mester és alkotó tanítványai ajándékul készítik Eger városa számára, melynek átadását augusztus 3-ra, Gárdonyi születésnapjára tervezik.

A Forrás Alapítvány és az EKMK
„Éltedhez térítő kézműves gondolat”
a kézművesség gondolati háttere és gyakorlati alkalmazása mai életünkben címmel
szintézisteremtő képzést szervez a különböző kézművességek között szombatonként 10.00 órától előadás és 13.00-18.00 óráig gyakorlat
Vendégeink országos hírű mesterek és művészek!

2013. április 6., szombat: fémművességről (zománc és ötvös munkák)
Vendégek: Kátai Mihály, Munkácsy-díjas festő és zománcművész, Barta Balázs ötvös
2013. április 27., szombat: faművesség
Vendég: Rostás Árpád, Örökség díjas vándorasztalos, bútorrestaurátor
2013. május 25., szombat: a bőrművesség
Vendég: Horváth Tibor, bőrműves, a népművészet mestere
2013. június 15., szombat: a textil és a gyapjú feldolgozás, nemezmunkák
Vendég: Nagy Mari textilművész, nemez művész, keletkutató, szakíró, a népművészet mestere
A gyakorlatra előzetes jelentkezést kérünk a katalinkov@gmail.com címen
vagy a 20 /779-2879, 36/518-792 telefonszámokon.

2.2. Ehhez kötődik a
GÁRDONYI GÉZA EMLÉKÉV ORSZÁGOS ALKOTÓI PÁLYÁZATA
A Gárdonyi Emlékbizottság és az EKMK alkotói pályázatot hirdet valamennyi szépmíves (művészeti és egyéb kézműves) műfajban „Földre néző szemek, égre néző lélek” címmel. Olyan alkotásokat várunk, amelyeket valamely Gárdonyi mű gondolata, cselekménye, hőse, helyszíne, vagy a művekben megjelenő tárgyak ihlettek. A pályaművek lehetnek képző- és iparművészeti alkotások, kézműves termékek, illetve használati- és dísztárgyak. Jelen pályázati kiírás tehát a műfajok szintézisteremtésének módszerét támogatja.
A pályázatra egy alkotó egy művet, vagy egy műnek számító sorozatot vagy kollekciót küldhet.
Az alkotások beküldési határideje: augusztus 3., Gárdonyi Géza születésnapja.
A pályamunkákat személyesen vagy postai úton fogadjuk Egerben, az Egri Kulturális és Művészeti Központ központi épületében: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
Előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges, melynek határideje: június 1.
Letölthető: www.ekmk.eu vagy igényelhető: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6., 36/517-555
A országos kiállításra kerülő alkotásokat szakértő zsűri válogatja; a megnyitó várható időpontja, Gárdonyi Gézára emlékezve: október 30.
Részletes információ: Kovács Katalin, EKMK Eger, Bartók Béla tér 6. T: 36/517-792,
20/ 779-2879, katalinkov@gmail.com, kovacs.katalin@ekmk.eu

3. VITKOVICS ALKOTÓHÁZ ÉS MŰVÉSZTELEP
Célunk, hogy azt a funkciót kapja meg, amire való, illetve azt, amit eddig is szolgált, csak kibővítve, szélesebb programkínálattal. Alapvetően egy művészeti, kézműves központnak való, hangulatos udvara ideális nyári koncerthelyszín, ahová már elkészültek a tervek egy új nyáresti muzsikáló udvar kialakítására.
Távlati célunk egy alkotóház és művésztelep hagyományos és kortárs művészeti ház funkció kialakítása helyi regionális, országos és nemzetközi szinten, ahol a háznak alkotó, befogadó és közvetítő szerepe lenne, az ún. kreatívipar ágazatai között.
Ehhez első lépésben be kell vezetni a kreatívipar fogalmát a város köztudatába, mely növeli a város imázsát, javítja az életminőséget, hisz a helyi szereplőket vonja be egy rendszerbe.
Célunk újító szemléletű művészeti élet jelenlétének kialakítása, fejlesztése, melynek tartalmát az élő és újító, kölcsönös, személyes hatásokon és együttműködéseken is alapuló művészet adja, amely különböző kapcsolatok, hálózatok kialakulásához vezet.

A ház tevékenységrendszerének felépülése:
• Szellemi, alkotó és kreatív ifjúsági és felnőtt műhelyek
• Tanfolyami képzések a kreatív iparágak területein (kézművesség, irodalom, színjátszás, képző-és iparművészet, zene)
• Szabadiskolai oktatás
• Előadások, előadássorozatok, koncertek
• Alkotótelepek
• Művésztelepek, táborok
• Speciális ifjúsági alkotókörök, sátras alkotótelepek műfajonként, illetve komplexen
• Nemzetközi lehetőségek feltérképezése, kialakítása, testvérvárosi és uniós kitekintés
Mindezek szellemében egy olyan élő, folyamatosan működő alkotó házzá, illetve művészteleppé válhat, ahol helyet kaphatnak a kézművesség, az irodalom, a színjátszás a képző- és iparművészet hagyományos és a hagyományokban gyökerező kreatív kísérleti műfajai. Helyet kapnának, kialakulhatnak ifjúsági és felnőtt műhelyek, melyek műfajtól függetlenül téma köré is csoportosulhatnak egy-egy projekt megvalósításakor. Pl. első téma lehet a Gárdonyi év, a gárdonyi művek világának, hangulatának élővé varázsolása a művészetek, a kézművesség eszközeivel, mely Gárdonyi életművéből adódóan változatos, a mai emberek szükségleteihez, igényeihez igazodva, nem direkt módon jelenhetnének meg a város kínálatában. Figyelembe kell venni a Rác Templom közelségét, mely számtalan az előző koncepcióba is beleillő lehetőséget hordoz, hisz egyre több orosz, ukrán turista látogat Egerbe.

4. NYERTES PÁLYÁZATOK

 Püski Viktória felnőttképzési szakelőadó, 20/779-2884, puski.viki@ekmk.eu

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az idei évben két TÁMOP – Európai Unió által támogatott pályázat megvalósításán dolgozik.
1. A „STUDIUM, Az Egri Kulturális és Művészeti Központ kulturális szakembereinek képzése az intézmény közművelődési szolgáltatásainak fejlesztése érdekében” projekt a kollégák szakmai továbbképzését tűzte ki célul.
A 10 különböző képzés valamennyi szolgáltatási területünkre hosszú távon hatással lesz, több szolgáltatási területünket – kiállítások, rendezvényszervezés, közösségek munkájának segítése, információs szolgáltatás – pedig fejleszti. A projekt bruttó összköltsége: 15 009 358 Ft.
2. A TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” kiemelt projekt keretén belül intézményünk múlt hét szerdán kötött együttműködési megállapodást, a pályázatot kezelő Projektirodával.
Ennek keretén belül szeretnénk két alkalommal – idén ősszel, és jövő év első negyedében – 60 órás informatikai képzést indítani, melyre azon 18. életévét betöltött személyek jelentkezhetnek, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és nem vesznek részt más európai unió által támogatott informatikai képzésben.
A jelentkezőknek regisztrálniuk kell a www.tudasodajovod.hu honlapon, de természetesen, aki érdeklődik nálunk, és szeretne képzésünkre jelentkezni is, annak segítünk regisztrálni, és végigkísérjük a képzés kiválasztási folyamat során is.
A regisztrációra azért van szükség, mert csak azok tudják igénybe venni a 95 %-os képzési támogatást, akik a rendszerbe bekerültek a regisztráció, és a képzés kiválasztása során.

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

1. TAVASZI VENDÉGVÁRÓ

HÚSVÉTI VIGALOM
 2013. március 31., vasárnap
 Érsekkert, Zenepavilon és Bartakovics Béla Közösségi Ház

 Lisztóczki Mónika, 20/779-0380, lisztoczki.monika@ekmk.eu
Intézményünk több éves szünetet követően, újra egész napos programmal – Húsvéti Vigalommal – készül a közelgő keresztény ünnepre. Vasárnap délelőtt 11 órától játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, gasztronómiai bemutatóval és színpadi műsorokkal várjuk a családokat az Érsekkerti Zenepavilonhoz, este 19 órától pedig igazi mulatozós bált rendezünk a Bartakovics Béla Közösségi Házban.
Részletes program:
CSALÁDI HÚSVÉTOLÓ
11.00 – 17.00 Határkerülés maskarásokkal, síppal-dobbal, óriásbábbal
„türkölősdi és a többiek” – húsvéti tojásjátékok, kakaslövés, vesszőcsapulás, kecskealakoskodó játék, eszközös játszató kicsiknek és nagyoknak
„Hímes” kézműves foglalkozások: tojásfestő technikák, gyapjúbárány és csuhényúl készítés
Közreműködik: a Kacskaringó Virtustársulat
„A Húsvét terített asztala” – gasztronómiai bemutató és kóstoló
15.00 a GÁGOGÓ zenekar gyermekkoncertje
17.00 Angyalbárányok – Écsi Gyöngyi mesés bábelőadása
Helyszín: Érsekkert
HÚSVÉTI BÁL
19.00 Koncert és mulatság Pál István „Szalonna” és bandájának közreműködésével
Helyszín: Bartakovics Béla Közösségi Ház
Szintén az ünnephez kapcsolódik Zsuponyóné Ujváry Mária tojásíró muzeológusnak a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház Zsibongó galériájába, március 27-től április 15-ig berendezett kiállítása.

KAPUNYITÁS – A TEMPLOM GALÉRIA IDEI KIÁLLÍTÓI
 EKMK Templom Galéria, Trinitárius u. 5.

 Kelemen Éva, 20/779-0367, kelemen.eva@ekmk.eu
A Templom Galéria a hazai kortárs képzőművészet nagyjainak munkásságát felvonultató, tavasztól őszig nyitva tartó, gyönyörű kiállító hely. Szakrális terében átlényegülnek a kiállított művek, mely hatást fokozzák a magasan elhelyezkedő ablakokból beáramló fénysugarak. Az alkotók kedvelik ezt a különleges teret, s munkánkról is pozitívan nyilatkoznak.
A tárlatok sora április 12-én Révész Napsugár grafikus és éremművész Vízió címet viselő kiállításával kezdődik. A megnyitó eseményen rendhagyó beszélgetésre is sor kerül a művésznővel, aki „nőies érzékenységgel megformált műveiben sokféle anyaggal és formával kísérletezik. Természetelvű, lírai megfogalmazásra, míves kivitelezésre törekvő országosan és nemzetközileg is elismert művész” (Wehner Tibor művészettörténész). Az érdeklődők május 5-ig tekinthetik meg alkotásait.
További kiállítók 2013-ban a Templom Galériában:
Május 7 – 12. Eszterházy Károly Főiskola hallgatói
Május 14 – június 9. Chiovini Ferenc festőművész
Június 29 – július 28. Rostás Bea Piros kiállítása
a Kaláka Fesztivál programelemeként
Augusztus 6 – szeptember 22. Nagy Ernő életmű kiállítás
Szeptember 27 – október 20. Korponay Margó festőművész jubileumi (70)
kiállítása
Október 24 – november 24. A Dósai Művésztelep jubileumi (15) kiállítása

„VISELETEK RÉGEN ÉS MA” VII. Országos Népviseleti Konferencia
 2013. március 22. péntek – 23. szombat
 EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház

 Lisztóczki Mónika, 20/779-0380, lisztoczki.monika@ekmk.eu
Az Országos Népviseleti Konferenciát a Heves Megyei Népművészeti Egyesülettel és a Népművészeti Egyesületek Országos Szövetségével évek óta közösen szervezzük azzal a céllal, hogy tanácskozási és találkozási lehetőséget teremtsünk az országban tevékenykedő műhelyek, szakkörök, szakemberek számára. Továbbá olyan ma is hordható viseletek népszerűsítéséhez kívánunk hozzájárulni, amelyek a hagyományos formákat, motívumokat őrzik. A szakmai előadásokon túl nemzetközi viselet-kiállítás, valamint divatbemutatók részese lehet, aki március 22-én és 23-án a Bartakovics Béla Közösségi Házba látogat.

VAKSÁG
 2013. március 27. szerda 11.00 és 14.00

 EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
 Mezei Bozsana, 20/779-2877, mezei.bozsana@ekmk.eu
A XIII. Egri Tavaszi Fesztivál egyik programeleme a Vakság című osztályterem-színházi előadás, amely egy, a látását fokozatosan elvesztő fiatal nő történetén keresztül beszél a vakságról, bemutatva a betegség különböző stációit kísérő lelki hullámvasutat. A Nézőművészeti Kft. és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház előadásának műfaja Németországból ered. A körülbelül egy tanóra hosszúságú egy-két szereplős darabok az osztálytermek speciális körülményeihez igazodnak. Az alkotók – jelen esetben: Sárosdi Lilla, Scherer Péter, Gyulai Eszter – számára különleges kihívás így játszani, ugyanakkor a kamaszok az előadás hatására megnyílnak, és sokszor olyan kényes kérdésekről, tabukról is képesek beszélni, amikről addig nem mertek. A darabot követő véleménycsere elősegíti, hogy felülvizsgálják előítéleteiket az adott témában.

TAVASZKÖSZÖNTŐ BOLONDOS ÁPRILIS
 2013. április 6. szombat 16.00 – 20.00
 az egykori felsővárosi fényszobor helyén létesült park

 Kristonné Erdei Mária, 20/779-2875, erdei.maria@ekmk.eu
Minden korosztálynak színes, szórakoztató kikapcsolódást ígér a Felsővárosi Kulturális Programok sorozat április 6-ai, szabadba csalogató tavaszköszöntője:
Tavaszi zsongás – Csiribiri gyermekkoncert
Falra mászni tilos! – Vásári komédia
Van másik! – Lázár Attila műsora
A Csakragenerátor Dobkör és a Magma Team Tűzforgatók műsora
Népi ügyességi játékok, ugráló vár

2. ISMERETTERJESZTÉS

VI. KIKELET IRODALMI ELŐADÁSSOROZAT
 2013. március 7., 12., 19. 17.00
 Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

 Dsupinné Milány Anna, 20/779-2880, dsupin.panni@ekmk.eu
Márciusban újra várjuk a Forrásba az érettségire készülő diákokat, magyar tanárokat, s minden irodalomkedvelőt a Kikelet Irodalmi Előadássorozatra. A sorozat témái minden évben az emelt szintű érettségi tételek közül kerülnek kiválasztásra, vendégelőadóink pedig egyetemi tanárokként a témák jeles ismerői. Az előadások rendszerint beszélgetéssel zárulnak, s a korábbi évekhez hasonlóan díjtalanul látogathatók.
Március 7-én délután nagy számban töltötték meg a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház színháztermét azok, akik kíváncsiak voltak dr. Szirák Péter irodalomtörténész
előadására. A Debreceni Egyetem tanára Kertész Imre Sorstalanság című regénye kapcsán az emberi kiszolgáltatottság művészi ábrázolásáról beszélt.
További előadások:
2013. március 12. kedd 17.00
Az irodalmi szociográfia jellemzői Illyés Gyula Puszták népe című regényében
Előadó: dr. Vasy Géza irodalomtörténész
2013. március 19. kedd 17.00
A szabadság és boldogság problémája Tolsztoj Anna Karenina című regényében
Előadó: dr. Goretity József, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének igazgatója

TALÁLKOZÁSOK…
 2013. május 7. kedd 18.00
 Bartakovics Béla Közösségi Ház

 Berecz Klára, 20/779-0376, berecz.klara@ekmk.eu
Március 7-én, dr. Czeizel Endre előadásával indítottuk útjára új sorozatunkat, amelybe a test, a lélek és az elme mélységeit kutató, ismert és elismert vendégeket hívunk. Május 7-én Hullámtörés – a marihuána hatása az agyhullámokra címmel dr. Freund Tamás agykutató tart – manapság nagyon is aktualitását élő – előadást. A Széchenyi-díjas magyar neurobiológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa.
„A marihuána hatóanyaga, a kannabisz, közvetve lerontja az agyi hullámtevékenységet és a tanulási képességet. Megzavarja a szelektív figyelem és a fókuszáltság, valamint a kielégültség-érzés agyi mechanizmusait, s ennek nyomán szorongás, alulmotiváltság és céltalanság léphet fel. Az agy belső kannabinoid rendszerének befolyásolása új utat nyithat számos pszichiátriai betegség, valamint a kemény drog és alkoholfüggés gyógyításában.”

EGRI VILÁGJÁRÓ KLUB
 EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház
 Fehér Zsombor, 20/779-0368, feher.zsombor@ekmk.eu
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Világjáró Klubjának vendégei országosan ismert utazók, kutatók, akik vetített képes előadásaikkal egzotikus kalandozásokat elevenítenek föl. Hatalmas érdeklődés övezte januárban Farkas Bertalant, az első magyar űrhajóst, s szintén sokakat érdekelt Vándorboy, a legtöbbet utazott magyar hátizsákos barangoló alternatív világjárására, világlátására is. Legközelebb, március 20-án este Szűcs Tamás kalauzolásával az „úti cél” Nyugat-Afrika (Ghána, Benin, Togo és Niger) lesz.

3. KLUBKONCERTEK, ZENEI PROGRAMOK

ÉLETRE KELT HANGOK
 2013. március 22., péntek 18.00
 EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

 Gyöngy Csilla, 20/779-2878, gyongy.csilla@ekmk.eu
A városban élő muzsikus fiatalok felkutatására, bemutatására, tehetségük, önkifejezésük kibontakozásának segítésére immár hatodik éve szervezzük az Életre Kelt Hangok koncertsorozatot. Sok, azóta már közkedveltté vált előadó, zenekar állt színpadra a tehetségeket felvonultató sorozat keretében: Herczeg Flóra, Ethnofil, Rejtező zenekar, Hungariddim, stb. A 20. esten, március 22-én a Heves Klasszikusok, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola Fuvola Együttese mutatkozik be a Forrásban.

ANNA AND THE BARBIES KONCERT
 2013. március 20., szerda 20.00
 EKMK Bartakovics Béla Közösségi Ház

 Fehér Zsombor, 20/779-0368, feher.zsombor@ekmk.eu
A magyar könnyűzenei élet kedveltebbjei közül havonta meghívunk egyet. Március 20-án este az Anna and the Barbies ifjú rajongóit várjuk a Bartakovics Béla Közösségi Házba.

APÁK ÉS FIÚK – Zenés irodalmi est
 2013. április 12., péntek 19.00
 EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

 Dsupinné Milány Anna, 20/779-2880, dsupin.panni@ekmk.eu
Az 1999-ben alakult Ismerős Arcok zenekar frontembere, Nyerges Attila egy novelláskötetet is publikált. Ez a könyv alkotja az Apák és fiúk című előadás gerincét kiegészítve még meg nem jelent novelláival, illetve más neves írók (például Örkény István,
Lázár Ervin) írásaival.
Az előadás azt a semmihez sem hasonlítható kapcsolatot boncolgatja, mely az apa-fiú viszonyt jellemzi, nem feledkezve meg természetesen az édesanyák vitathatatlan szerepéről sem. Az est folyamán hallhatunk az élet meghatározó pillanatairól, melyek olykor mosolyt fakasztanak, máskor könnyeket csalnak az ember szemébe. Emlékek csokra ez, mellyel a szerző tanúbizonyságot ad életének legfontosabb értékeiről: a család egységéről, a szüleink, nagyszüleink iránti tiszteletről, a haza feltétel nélküli szeretetéről.
A történetek között dalokat hallhatunk az Ismerős Arcok repertoárjából Leczó Szilveszter (Lecsó), a zenekar billentyűsének közreműködésével.

A SHEPSHED SINGERS HANGVERSENYE
 2013. április 5., péntek 18.00
 Minorita Templom

 Bimbó Zoltán, 20/779-0379, bimbo.zoltan@ekmk.eu
A Shepshed Singers elnevezésű angol énekkar 1977-ben alakult. Bár rendszeresen turnéznak külföldön, Magyarországra most látogatnak első ízben. Közel egyhetes itt tartózkodásuk alatt, Egerben és Budapesten adnak koncerteket. A kóruszenei irodalom népszerűbb művei mellett szívesen tűznek műsorukra kevésbé ismert darabokat is.
Egri hangversenyük programját a szakrális művek ismert klasszikus és kortárs szerzőinek műveiből válogatták össze (Lukaszewski, Holst, Duruflé, Stanford, Bruckner, Monteverdi, Rachmanyinov, Esterházy Pál, stb.) A rendezvényre a belépés díjtalan, szeretettel várunk minden zenebarátot, aki kíváncsi arra, mit kínál ma a közönségének egy élvonalbeli angol vegyes kar.

A HACETTEPE SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE
 2013. április 6., szombat 19.00
 Hotel Eger & Park

A város meghívására érkező török vendégművészek koncertsorozatának következő, harmadik hangversenye lesz a Hacettepe Egyetem Ankarai Állami Konzervatóriuma által 1998-ban alapított kamarazenekar előadása.
A zenekar létszáma rövid idő alatt gyarapodott, és az egyetemen végzett diákok részvételével megalakult a szimfonikus zenekar. Széles repertoárja barokk, klasszikus, romantikus és modern stílusokat foglal magába. Számos fesztiválon vettek részt, többek között Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Görögországban…
Karmesterük, Burak Tüzün állami elismerésben és díjazásban részesült ritkán hallott török zenei repertoárjáért, új generációs török zeneszerzők műveinek bemutatásáért, emellett számos CD anyag rögzítéséért.

A PAVAN-CANALE DUÓ KAMARAHANGVERSENYE
 2013. április 25., csütörtök 18.00
 Farkas Ferenc Művészeti Iskola

 Bimbó Zoltán, 20/779-0379, bimbo.zoltan@ekmk.eu
Chiara Pavan (fuvola) és Eugenia Canale (zongora) 2009 januárjában alakult duója számos olaszországi és nemzetközi zenei verseny nyertese. Egri műsorukban H. Berlioz, O. Respighi, A. Casella, A. Portera és R. Muczynski műveit szólaltatják meg.

4. IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYEK

XVII. ORSZÁGOS MESEVETÉLKEDŐ, MEGYEI DÖNTŐ
 2013. április 13., szombat
 EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

 Kristonné Erdei Mária, 20/779-2875, erdei.maria@ekmk.eu
Intézményünknek, a 2012/2013-as Országos Mesevetélkedő megyei szervezőjének felhívására 26 általános iskola 121 csapata nevezett.
2013. március 9-én került megrendezésre a megyei elődöntő Hatvanban, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületében, ahol 7 Hatvan város környéki csapat versengett a megyei döntőbe való jutás jogáért és Egerben, a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban, 20 egri és Eger környéki csapat vetélkedett a továbbjutásért.
A résztvevők 16 mesével, illetve meséből játszottak.
Továbbjutók -
Hatvanból:
I. Arany szőrű bárányok - Batthyány József Általános Iskola, Hort
II. Meseország hősei - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Visonta
III. Neon csajok - II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Gyöngyös
Egerből:
I. Sárkánylovagok - Tinódi Sebestyén Tagiskola, Eger
II. Meseország alattvalói - Balassi Bálint Általános Iskola, Eger
III. A négy Lotti - Lenkey János Általános Iskola, Eger
IV. Mesemanók - Lenkey János Általános Iskola, Eger
V. Aranyalmák - Balassi Bálint Általános Iskola, Eger
VI. Sólymok - Felsőtárkányi ÁMK Általános Iskola
VII. A 4 évszak királyai - Dr. Berze Nagy János Általános Iskola, Besenyőtelek
VIII. Eger csillagai - Balassi Bálint Általános Iskola, Eger
IX. Varázslók - Gönczy Pál Általános Iskola, Karácsond
X. Mesebaglyok - Teleki Blanka Általános Iskola, Füzesabony
A megyei döntőn, április 13-án már 20 mesével "játszik" a 13 csapat, és kiderül, hogy kik képviselik közülük Heves megyét a májusi országos vetélkedőn.

ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 2013
 2013. április 19. péntek – 21. vasárnap
 Bartakovics Béla Közösségi Ház

 Bimbó Zoltán, 20/779-0379, bimbo.zoltan@ekmk.eu
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ a Cantus Agriensis Egyesülettel karöltve 2013. április 19 – 21. között rendezi azt az IFJÚSÁGI ZENEI FESZTIVÁLT, melyre a régióból kórusok, kamarazenekarok, énekes és hangszeres szólisták valamint az alapfokú művészeti iskolák növendékeinek jelentkezését várja március 20-ig. A rendezvény célja széles nyilvánosságot teremteni az ifjúsági énekkarok és kamarazenekarok sikeres munkájának, bemutatni a magyar zenekultúra értékes hagyományait, segíteni a szakmai színvonal emelkedését, hangsúlyozni az amatőr zenei tevékenység értékét és örömét.

4. SPORT

HÚSVÉTI LABDARÚGÓ TORNA
 Március 29. péntek – 30. szombat 8.00
 Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari, Szakközép-, Szakiskola és Kollégium – Eger, Pozsonyi u. 6.

 Kristonné Erdei Mária, 20/779-2875, erdei.maria@ekmk.eu
A szünidei focitorna meghirdetésével ismét lehetőséget kívánunk biztosítani a futball kedvelőinek, hogy a tavaszi szünidőben megmérkőzzenek egymással. Március 14-ig kis-, nagy-, és nosztalgia korosztályokba várjuk a csapatok jelentkezését. Korosztályonként kerülnek ki a legjobb mezőnyjátékosok, a legjobb kapusok, valamint a gólkirályok.

5. FELHÍVÁS

NEMZETKÖZI KÁRPÁT GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI GRAFIKAI BIENNÁLE 2013
A pályázatra várjuk 6-19 év közötti Heves megyei tanulók jelentkezését sokszorosító grafikai eljárással (magas, - mély, - síknyomás, monotípia) készült művekkel. Tematikus megkötés nincs.
Előzmény:
A program a przemysli kulturális központ és a homonnai Vihorlat Művelődési Központ kezdeményezésével 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a grafikát, mint képzőművészeti technikát népszerűsítse a gyermek és ifjúsági korosztályban a Kárpátok koszorújával összekötött országokban. A rendezvény (pályázat, kiállítás, tábor) kétéves periódusban lengyel, szlovák, magyar, román és ukrán partnerintézmények együttműködésével valósul meg. A pályázat küldetésének tekintjük, hogy a művészet integrálja az alkotókat. A grafika rugalmas kommunikációs és művészeti kifejező eszköz egymás kultúrájának megismeréséhez. Lehetőség a gyermek és ifjúsági korosztály tehetségének képzőművészeti megnyilvánulására, amely áthidalja a nyelvi és generációs korlátokat.
Pályázati korosztályok:
6- 8 év, 9- 12 év, 13 – 15 év, 16 – 19 év
Beadási határidő: 2013. május 31-én 10.00 – 16.00, Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Részletes kiírás: www.ekmk.eu; információ: Gyöngy Csilla, 36/517-555, 20/779-2878, gyongy.csilla@ekmk.eu

GÁRDONYI NYOMÁBAN
A Gárdonyi Emlékévben autóbuszos kirándulást szervezünk azoknak, akik érdeklődnek irodalmi, történelmi és természeti értékeink iránt.
Időpont: április 27., szombat
Útvonal: Eger - Gárdony - Agárdpuszta - Devecser - Székesfehérvár - Nadap - Eger
A kirándulás részvételi díja: 8000 Ft/fő
Befizetési és jelentkezési határidő: április 5.
Érdeklődni: Kristonné Erdei Mária, 20/779-2875, erdei.maria@ekmk.eu
A Gárdonyi nyomában II. kirándulás időpontja: május 4.